Skip to content

DELTA PHARMA - AL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-20 10:03:14
JSON

Tax Registration Number: K62202046U
Administrators: Eduard Curraj
Scope: Shoqëria ka për objekt kryerjen e çdo veprimtarie të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrjen në çdo veprim apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryeje një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar në baze të legjislacionit shqiptar. Distributor dhe shpërndarës i barnave dhe medikamenteve mjekësore. Import eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të barnave dhe medikamenteve mjekësore, barnave popullore, pajisjeve dhe aparaturave mjekësore, mjeteve dhe materialeve ndihmese mjekësore. Import eksport, tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm kozmetike. Import eksport, tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industriale, elektroshtepiake, elektrike e elektronike, pajisjeve informatike, artikuj kinkalerie, bizhuteri, suvenire, artikuj mobilierie, prodhim dhe tregtim artikuj duralumini, pajisjeve të kondicionimit dhe ajrimit e aksesoreve të tyre. Import eksport dhe tregtim me shumicë e pakicë të materialeve të ndërtimit, pjesëve të këmbimit për automjete, tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajra lubrifikante. Agjenci imobiliare për ndërmjetësimin e dhënies me qira dhe shitjes se pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Agjenci turistike, udhëtimi, shitje bileta të 2 transportit ajror, detar, hekurudhor dhe tokësor. Ndërtime civile të te gjitha llojeve. Aktivitete në fushën e ndërtimeve civile, zbatime dhe projektime, prodhime materiale inerte, gurë, qeramike, elemente betoni etj. Ndërtime, projektime rruge, ura, punime hekurudhore, ndërtime ujësjellës, kanalizime.
Other Trade Names: DELTA PHARMA - AL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27.04.2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 627 735 200,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane Tirane TIRANE Automjet Wolksvagen Caddy me targe TR 2998 T. Tirane Tirane TIRANE Automjet Wolksvagen Caddy me targe TR 2987 T. Tirane Tirane TIRANE VOLKSWAGEN ''TR 6547 P'' Tirane Tirane TIRANE Automjet Wolksvagen Caddy me targe TR 2991 T. Tirane Tirane TIRANE Automjet tip Volkswagen TR 3968 P Tirane Tirane TIRANE VOLKSWAGEN ''TR 6548 P''
Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Kashar MEZEZ Autostrada Tirane - Durres, km.3, zona kadastrale 2679, nr.pasurie 19/27/1

Address:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake mr.10, Rruga Him Kolli, nr.8, Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durres, Km.8, Z.kadastrale 2105, Nr.pasurie 1166/26-1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 109 960 405,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 90 435 253,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 77 334 221,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 49 945 581,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 16 071 176,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 626 484 896,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:2 083 343 229,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 102 507 184,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016