Skip to content

"FLORI"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-25 07:51:02
JSON

Tax Registration Number: K67911502U
Administrators: Florin Mandreu
Scope: Import -Eksport, Aktivitet në fushën e ndërtimit, tregeti me shumice e pakicë materiale ndërtimi, prodhim materiale inerte etj. Mbareshtrim i gjedhit.si dhe cdo aktivitet te lejuar me ligj.Magazinim,grumbullim,perpunim dhe ruajtje te produkteve bujqesore dhe blektorale. Akomodim te pushuesve ne shezllone.
Other Trade Names: "FLORI"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09.11.2005
District: Lezhe
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 326 740 013,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Lezhe, ATP, IVECO FIAT me targe; AA 326 KR
Status: Aktiv
License(s): II.3.C - Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Lezhe, SHTRAUS

Address:
Lezhe, Shengjin, ISHULL-SHENGJIN Ishull - Shengjin, nr. i 2 pasurise 2/81, Zone kadastrale 1987. Lezhe, Shengjin ISHULL-SHENGJIN Objekti;"1 kat sherbim+6 kt banim+1 kt papafingo+1 kat parkim nentokesor", Pasuria 40/70, 40/71, Zona kadastrale 1987, Siperfaqja 6.939 m2
Lezhe Shengjin ISHULL-SHENGJIN Objekti " Godine banimi 6 kt + Bodrum 1 kt ", Pasuria 7/40, zona kadastrale 1987
Lezhe Kolsh MANATI FSHATI MANATI AUTOSTRADE Lezhe Zejmen TRESH Autostrada Lezhe - Tirane, Godine ngjitur me Kryqezimin e Rriles.
Lezhe, Balldren, I RI Kompleks Blegtoral per mbarshtrim gjedhi afer Hidrovorit.
Lezhe, Shengjin ISHULL-SHENGJIN Nr. i pasurisë 2/81, Zonë kadastrale 1987, Ishull - Shëngjin, Shëngjin, Lezhë.
Lezhe, Shengjin ISHULL-SHENGJIN Objekti; Godinë banimi 6KT + Bodrum 1 KT" sipas pasurive perkatese; Pasuria 7/299, Volumi 35, faqe 242, Zona Kadastrale 1987, siperfaqja 438 m2.
Lezhe, Shengjin MALI-SHENGJIN Nr i pasurise 932/8, Zone kadastrale 2569, adresa Mali i Shengjinit, Shengjin, Lezhe
Lezhe Shengjin ISHULL SHENGJIN Lagjja KUNE, Rruga "Fran Ivanaj", Godine banimi 5 KT + Papafingo + 1 KT Parkim nentokesor me pishine te jashtme ( Pasuria nr. 37/2, 40/53, 40/72, 40/92, 40/93 ), ZK nr. 1987
Lezhe, Balldren, I RI Balldren i Ri, baxho tek kompleksi i gjedhit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 25.06.2011
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 22.06.2009
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 63 979 009,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 38 293 026,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 36 029 739,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 23 094 979,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 10 541 552,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 26 256 380,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 72 867 043,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 397 593,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:476 011 450,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:386 462 560,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:439 220 784,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:415 103 386,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:236 516 504,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 78 907 816,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 179 268 957,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 76 702 388,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala