Skip to content

"FLORI"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 10:41:49
JSON

Tax Registration Number: K67911502U
Administrators: Florin Mandreu
Scope: Import -Eksport, Aktivitet në fushën e ndërtimit, tregetime shumice e pakicë materiale ndërtimi, prodhim materiale inerte etj. Mbareshtrim i gjedhit.si dhe cdo aktivitet te lejuar me ligj. Magazinim, grumbullim, perpunim dhe ruajtje te produkteve bujqesore dhe blektorale. Akomodim te pushuesve ne shezllon.
Other Trade Names: "FLORI"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09/11/2005
District: Lezhe
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 492 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Lezhe, ATP, IVECO FIAT me targe; AA 326 KR
Status: Aktiv
License(s): II.3.C - Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Lezhe, Shtraus

Address:
1. Lezhe, Shengjin, Ishull - Shengjin, nr. i 2 pasurise 2/81, Zone kadastrale 1987

2. Lezhe, Kolsh, Manati, Fshati Manati Autostrade

3. Lezhe, Zejmen, Tresh, Autostrada Lezhe - Tirane, Godine ngjitur me Kryqezimin e Rriles

4. Lezhe, Balldren, Balldren i Ri, Kompleks Blegtoral per mbarshtrim gjedhi afer Hidrovorit

5. Lezhe, Shengjin, Ishull - Shengjin, Objekti 1 kat sherbim dhe banim + 8 kate banim + 1 kat shtese papafingo + 1 kat parkim nentokesor ( pasuria 40/70, 40/71 ), ZK nr. 1987

6. Lezhe, Shengjin, Godine banimi dhe sherbimi 1 kat + 6 kate banim + 1 kat papafingo + Bodrum 1 kat, pasuria 7/42, Zona Kadastrale 1987

7. Lezhe, Balldren, Balldren i Ri, baxho tek kompleksi i gjedhit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 25.06.2011
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 22.06.2009
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 18.01.2021
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 16.12.2021
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 27.12.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 209 465 094,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 158 977 889,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 66 912 528,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 63 979 009,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 38 293 026,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 36 029 739,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 23 094 979,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 10 541 552,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 26 256 380,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 72 867 043,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 397 593,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:734 502 045,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:642 992 719,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:618 198 875,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:476 011 450,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:386 462 560,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:439 220 784,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:415 103 386,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:236 516 504,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 78 907 816,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 179 268 957,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 76 702 388,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani