Skip to content

DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 08:47:22
JSON

Tax Registration Number: K67917301H
Administrators: Elizabeta Nika
Scope: Ndertime civile, ekonomike, industriale, turistike, dhe rikonstruksione. Mirembajtje objektesh ndertimore. Ndertim vendepozitimi per mbetje urbane. Rehabilitim kanale kulluese, ujitese, mbrojtje lumore. Ndertim rrjet ujesjellesi. Punime karpentieri, druri e metali. Punime restaurimi monumente kulture e vepra arkeologjike.. Ndertime civile, rruge, ura, vepra arti, punime hidraulike, hidroteknike, topografike, elektrike, elektonike, sisteme kondicionimi, linja elektrike, nenstacione, impiante te prodhimit te energjise elektrike, sinjalistike rrugore, rrjete telekomunikacioni, instalim rrjeti urban, ashensore. Sisteme sigurie (sisteme kamerash, sisteme alarmi, sisteme aksesi, komunikim etj) dhe mirembajtja e tyre. Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi. Sherbim katering. Furnizim dhe tregtim produktesh ushqimore. Sherbime publike si: Pastrim i siperfaqeve urbane dhe evadim i mbetjeve urbane. Pastrim ambjentesh te brendeshme dhe te jashtme, ne institucione publike dhe private. Sherbime nderhyrese higjeno sanitare si: Dezinifektim. Dezinsektim, Deratizim . Riciklim dhe trajtim i mbetjeve urbane ne qendrat e banuara . Asgjesim materialesh. Sherbim lavanderie. Gjelberim dhe mirembajtje ne mjedise urbane. Punime ne siperfaqe te gjelberta. Vleresim i ndikimit dhe impaktit ne mjedis, auditim dhe ekspertize mjedisore, studim, projektim dhe zbatim te projekteve mjedisore.
Other Trade Names: DION-AL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/04/2002
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 186 960 000,00
Shares: 1 230
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Tirane, AA 694 OM

Tirane, AA 740 JD

Tirane, AA 193 SO

Tirane, AA 879 AJ

Tirane, AA 637 OK

Tirane, AA 824 GC

Vlore, AA 573 KK

Tirane, Mjeti ATP KAMA me targe AA 015 CT

Tirane, Volkswagen Caddy me targe TR 4361 U

Tirane, Automjet me targe AA 726 UT, tip CADDY me nr shasie WV1ZZZ9KZTR519752
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 13.09.2021, me vendim te asamblese se ortakeve, emerohet drejtuesja teknike e shoqerise Ilda Konduri.

II. Me date 24.01.2022, me vendim te asamblese se ortakeve, largohet drejtuesja teknike e shoqerise Ilda Konduri.
Changes
Additions: Elizabeta Nika - Administrimin e shoqerise me kufizime per veprimet si: transaksione bankare, derdhje, arketim, kryerje pagesash, terheqje nga llogaria, hapje/mbyllje llogarie bankare, veprime per marrje kredie veprime per depozite dhe cdo veprim tjeter bankar prane te gjitha institucioneve bankare te Republikes se Shqiperise (private, publike). Veprimet e kufizuara si me siper do te kryhen vetem nga ortaku i shoqerise Z. Renaldo Joanidhi.
Address:

Seat:
Tirane, Bulevardi "Gjergj Fishta", kulla 2, kati 2

Address:
1. Tirane, Vaqarr, Reparti i Nderhyrjes se Shpejte

2. Berat, Poshnje, Kati i Pare, Reparti Ushtarak Nr.1030

3. Lezhe, Rruga Luigj Gurakuqi, Materniteti Lezhe, Kati i I ( pare )

4. Durres, Lagjja nr.8, Rruga Aleksander Goga, kati I, Spitali Rajonal Durres

5. Vlore, Rruga dytesore Bestrove, Godina nr.16, Ish Reparti Ushtarak (5001)

6. Vau i Dejes, Bushat, Barbullush, Zona Kadastrale 1100, Pasuria Nr. 363/10/ND, kati i 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.02.2021
Akti i themelimit
Raport mbi zmadhimin e kapitalit 25.06.2007
Kontrate dhurimi kuotash 18.09.2019
Kontrate shitje aksionesh 14.04.2010
Vendimi per rritjen e kapitalit 10.11.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financire 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 103 816 370,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 43 879 311,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 34 728 267,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 29 964 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 39 991 591,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 57 226 509,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 45 106 686,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 26 101 201,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 6 014 439,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 11 506 371,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 15 981 561,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 025 007 819,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:686 206 617,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:653 452 970,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:473 570 650,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:585 850 211,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:730 377 633,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:671 443 908,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:409 302 836,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 168 658 654,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 200 062 984,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 149 274 893,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli