Skip to content

DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-02-05 14:36:57
JSON

Tax Registration Number: K67917301H
Administrators: Elizabeta Nika, Saimira Topalli
Scope: Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi. Sherbim katering. Furnizim dhe tregtim produktesh ushqimore. Furre buke, pasticeri. Hoteleri, restorant. Sherbime publike si: Pastrim i siperfaqeve urbane dhe evadim i mbetjeve urbane. Pastrim ambjentesh te brendeshme dhe te jashtme, ne institucione publike dhe private. Sherbime nderhyrese higjeno sanitare si: Desnifektim. Desinsektim, Deratizim . Riciklim dhe trajtim i mbetjeve urbane ne qendrat e banuara . Asgjesim materialesh. Sherbim lavanderie. Gjelberim dhemirembajtje ne mjedise urbane. Punime ne siperfaqe te gjelberta. Vleresim i ndikimit dhe impaktit ne mjedis, auditim dhe ekspertize mjedisore, studim, projektim dhe zbatim te projekteve mjedisore. Ndertim dhe rikonstruksion. Mirembajtje objektesh ndertimore. Ndertim vendepozitimi per mbetje urbane. Prodhime materialesh inerte, guri, qeramike, element betoni, betonarme etj. Punime karpentieri, druri e metali. Punime restaurimi monumente kulture e vepra arkeologjike. Rehabilitim kanale kulluese, ujitese, ndertim rrjet ujesjellesi. Ndertime civile, rruge, ura, vepra arti, punime hidraulike, hidroteknike, topografike, elektrike, elektonike, sisteme kondicionimi, linja elektrike, nenstacione, impiante te prodhimit te energjise elektrike, sinjalistike rrugore, rrjete telekomunikacioni, instalim rrjeti urban, ashensore. Sisteme sigurie (sisteme kamerash, sisteme alarmi, sisteme aksesi, komunikim etj) dhe mirembajtja e tyre.
Other Trade Names: DION-AL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03.04.2002
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 186 960 000,00
Shares: 1 230
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Femër
Assets: 1) Tirane, AA 193 SO
2) Tirane, Farke, DAF 150, me Nr. identifikimi XLRAE55CE0L165388, me targa AA 192 MA
3) Tirane, Volkswagen Caddy me targe TR 4361 U
4) Tirane, AA 879 AJ
5) Tirane, AA 637 OK
6) Tirane, AA 824 GC
7) Vlore, AA 573 KK
8) Tirane, AA 846 NX
9) Tirane, Mjeti ATP KAMA me targe AA 015 CT
10) Tirane, AA 694 OM
11) Tirane, AA 740 JD
12) Tirane, Iveko Magirius me nr. identifikimi WJMA1VP0004254091, me targa AA 395 LY
13) Tirane, Automjet me targe AA 726 UT, tip CADDY me nr shasie WV1ZZZ9KZTR519752
Status: Aktiv
License(s): II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Bulevardi "Gjergj Fishta", kulla 2, kati 2

Address:
1) Vlore, Rruga dytesore Bestrove, Godina nr.16, Ish Reparti Ushtarak (5001)
2) Berat, Poshnje, Kati i Pare, Reparti Ushtarak Nr.1030 Poshnje
3) Durres, Lagjja nr.18, Rruga Aleksander Goga, kati I, Spitali Rajonal Durres
4) Tirane, Bulevardi "Gjergj Fishta", kulla 2, kati 2
5) Tirane, Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla nr.2, kati 1
6) Tirane, Vaqarr, Reparti i Nderhyrjes se Shpejte.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.02.2021
Akti i themelimit
Raport mbi zmadhimin e kapitalit 25.06.2007
Kontrate dhurimi kuotash 18.09.2019
Kontrate shitje aksionesh 14.04.2010
Vendimi per rritjen e kapitalit 10.11.2018
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financire 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 29 964 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 39 991 591,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 57 226 509,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 45 106 686,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 26 101 201,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 6 014 439,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 11 506 371,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 15 981 561,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:473 570 650,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:585 850 211,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:730 377 633,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:671 443 908,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:409 302 836,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 168 658 654,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 200 062 984,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 149 274 893,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala