Skip to content

ELDRIS - 05 Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-30 15:03:59
JSON

Tax Registration Number: K82203008P
Administrators: Vladimir Lleshaj
Scope: Aktivitet në fushën e ndërtimi. Projektim-Zbatim të objekteve të ndryshme, lyerje, shtrim pllakash. Punime rrugësh, kanalizime, lidhje hekuri, instalime elektrike dhe hidraulike. Import-Eksport, tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme si konfeksione, materiale ndërtimi, mallra industriale e ushqimore, etj.Veprimtari ne fushen e turizmit.
Other Trade Names: ELDRIS - 05
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02/10/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: Gjoka Konstruksion - ENERGJI, është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.06.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01815004G, me adresë në Tirane, Njesia Administrative Nr.5, Rruga Dora D'Istria, Nr.2, me administrator Elvis Gjoka. Ortaket e shoqerise jane ShpëtimSelimollari me 10% te kapitalit; shoqeria GJOKA KONSTRUKSION me 60% te kapitalit dhe shoqeria ELDRIS - 05 me 30% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.05.2022
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 21.05.2009, me vendim te ortakut te vetem, u vendos Pezullim aktiviteti pa afat. Statusi i shoqerise behet nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me date 20.06.2013, me vendim te ortakut te vetem, u vendos Aktivizimin e aktivitetit. Statusi i shoqerise behet nga "Pezulluar" ne "Aktiv".

Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 9, rruga Androkli Kostallari, P. 19, H.1, AP.3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Kuotash date 25.05.2013
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Financial Information
Worked By : A.Baja