Skip to content

HEC- i BISHNICA 1,2
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-29 08:15:32
JSON

Tax Registration Number: K82403011S
Administrators: Refat Mustafaraj
Scope: Objektivi kryesor i shoqërisë është zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues në Tetor 2008 miratuar me VKM 1396, datë 17.10.2008. Prodhim të energjisë elektrike duke shfrytëzuar burimet e energjisë të cilat gjenden në natyrë dhe janë të rinovuaeshme, si ajo hidrike, diellore, e erës, etj.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HEC- i BISHNICA 1,2
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 26/11/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 171 000 000,00
Shares: 4
Child Company: I. OSMANI, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e themeluar më datë 12.12.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J76314808M, me adresë në Elbasan, Gramsh, Cekin, zona kadastrale nr. 1362, numri i pasurisë 52/6, me administrator dhe ortak te vetem Mustafa Osmani (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.04.2022)

II. 'TITAN'SH.P.K, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.09.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K72111004T, me adresë në Tiranë, Blv. Bajram Curri, ETC (European Trade Center), Zyra Nr. 5/2, Kati 4-të, me administrator dhe ortak te vetem Refat Mustafaraj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 08.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Refat Mustafaraj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 45% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ‘TITAN’SH.P.K. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.12.2008.

Linda Mustafaraj, shtetase shqiptar, i datelindjes 1988, pronar perfitues per 25% te pronesise Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.09.2011.

Mina Mustafaraj, shtetase shqiptar, i datelindjes 1988, pronar perfitues per 25% te pronesise Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.09.2011.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Blv. Bajram Curri, ETC (European Trade Center) Zyra Nr.5/2, Kati 4-të

Address:
Korçë, Velcan, Bishnicë, Losnik, Zona Kadstrale 2491, Nr Pasurie 428

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 9 289 948,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 22 375 128,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 9 333 348,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 13 321 418,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 27 611 130,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 18 593 284,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 29 860 136,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 35 222 417,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 44 066 207,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 54 305 786,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 27 548 752,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 605 847,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 510 451,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -614 563,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:79 717 812,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:88 223 303,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:60 979 650,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:76 504 034,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:92 927 144,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:70 263 824,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:84 977 002,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:87 791 353,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 98 654 922,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 108 312 680,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 81 402 836,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 61 102 647,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 16 770 162,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani