Skip to content

ANSARA KONÇENSION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-06 08:15:10
JSON

Tax Registration Number: K83622201L
Administrators: Saimir Qosja
Scope: Investime në fushën energjetike, rehabilitim dhe operim për ndërtimin e hidrocentralit " Labinot Mal " - Elbasan, kryerjen e veprimtarive ndërtimore sipas legjislacionit shqiptar për ndërtim dhe rehabilitim hidrocentrali, prodhim dhe tregtim të energjisë elektrike, import - eksport sipas legjislacionit shqiptar.
Other Trade Names: ANSARA KONCENSION
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 09.12.2008
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 21.06.2013, me anë të urdhërit Nr.119/1 Prot., lëshuar nga Shoqëria përmbaruese "BASHA & I" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në 25% të aksioneve të shoqërisë "ANSARA KONCENSION", të cilat zotëron debitori Isuf Dervishi. Kjo sekuestro u vendos për shkak të detyrimit të papaguar nga Skënder Bici.

II. Më datë 05.02.2016, me anë të urdhërit Nr. 0112-16 Regj. Nr.03301 Prot., lëshuar nga Shoqëria përmbaruese "ZIG " sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që zotëron debitori Saimir Qosja në subjektin "ANSARA KONCENSION", me objekt kredi bankare dhe kreditor Bankën e Parë të Investimeve. Masa e bllokimit të vendoset deri në një urdhër të dytë të kësaj zyre përmbarimore.

III. Më datë 08.06.2016, me anë të urdhërit Nr. 0112-16 Regj, Nr. 13173 Prot, lëshuar nga Shoqëria përmbarimore “ZIG" sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 03301 datë 05.02.2016, me shkresë Nr. 04546 datë 22.02.2016 në kuotat e palës debitore Saimir Qosja në subjektin “ANSARA KONCESION”, si dhe në kuotat që Saimir Adem Qosja i datëlindjes 15.05.1966 zotëron në subjekte të tjera të regjistruara pranë QKB.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Labinot mal, Hidrocentrali Labinot Mal, Lagjja Muzeu.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (09.05.2019)
Urdher per heqjen e mases se sekuestros 08.06.2016
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros 05.02.2016
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros 21.06.2013
Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (09.05.2019)
Urdher per heqjen e mases se sekuestros 08.06.2016
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros 05.02.2016
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros 21.06.2013
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 685 071,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 337 920,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -25 932,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 073 248,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 189 962,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 197 876,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 787 368,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 559 433,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 522 198,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 829 435,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 829 843,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 232 299,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:3 467 245,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 891 141,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 231 466,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 540 792,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 108 149,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 4 384 392,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala