Skip to content

P.C.S.COMPANY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-28 09:35:41
JSON

Tax Registration Number: K91527021J
Administrators: Xhevahir Aliu
Scope: Sherbime konsulence; Studime, projektime, mbikqyrje, kolaudime dhe ekspertiza ne fushat e arkitektures, urbanistikes dhe interiereve; Projektim pejsazhi dhe sistemimi; Studime, projektime mbikqyrje, kolaudime dhe ekspertiza per objekteve civile, industriale, turistike, bujqesore; Studime, projektime, mbikqyrje, kolaudime dhe ekspertiza ne fushen e mjedisit, vleresim e ndikimit ne mjedis; Studime, projektime mbikqyrje, kolaudime dhe ekspertiza ne fushen e sizmikes, hidrologjise, hidroteknikes, gjeologjise dhe gjeoteknikes, prova laboratorike dhe gjeologjike te materialeve te ndertimit; Studime, projektime mbikqyrje, kolaudime dhe ekspertiza ne fushen e infrastruktures, rruge, ura, porte, aeroporte, kanalizime, ujesjelles, rrjete elektrike, telekomunikacioni; Studime, projektime mbikqyrje, kolaudime dhe ekspertiza ne fushat e hidro-mekanikes, inxhinierise elektrike, projektime konstruktive, restaurime, projektime per trajtimin e mbetjeve dhe e ujrave te ndotura. Studime, projektime mbikqyrje, kolaudime dhe ekspertiza ne fushat e eficences dhe menaxhimit te energjise. Vleresim i pasurive te paluajtshme.Te aplikoje dhe perfitoje leje dhe licensa perkatese te cilat te mundesojne realizimin e suksesshem te objektit te shoqerise. Realizimi i te gjitha fazave te pregatitjes se projektit duke filluar qe nga koncepti, fizibiliteti, projekt-ideja dhe projekti i zbatimit per te gjitha fushat e mesiperme, mbikqyrja, kolaudimi i tyre; Menaxhimi i kontratave, prezantime propozimesh, vleresime teknikoekonomike, ekspertiza te ndryshme ne problematikat teknike-inxhinierike.
Other Trade Names: P.C.S.COMPANY
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/03/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Kompleksi Garden Residence Turdiu, Kulla B, Zyra 211/3, Rruga Andrea Kushi nr.58, Al 1023

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.01.2021
Akti i themelimit
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.02.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 1 472 241,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 2 629 922,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 64 593,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -61 547,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 37 621,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:19 788 696,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:19 834 698,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:3 533 644,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 473 850,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 854 800,00
Worked By : A.Lala / P. Nikolli