Skip to content

HEC-i LABINOT FUSHE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-24 10:02:17
JSON

Tax Registration Number: K93603203C
Administrators: Fatos Ormenaj
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Labinot Fushe" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të Kontratës së Konçesionit nr. 2429/305 date 23. 07. 2009. Të gjitha veprimtaritë tregtare që do të ushtrohen në kuadër të Kontratës së Koncesionit nr. 2429/305 date 23. 07. 2009.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 02/12/2009
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 347 800 000,00
Shares: 347 800
Parent Company / Owner: I.SENKA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.05.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J94808405Q, me adresë në Fier, Lushnje, XHEVDET NEPRAVISHTA, me administratorë Ervis Toska dhe Ergys Senka. Ortaket te shoqerise jane: Ylli Senka (50%) dhe Donika Senka (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

II. EMIR STAR, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.12.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51725006E, me adresë në Tiranë, Kashar, Godinë banimi tek Kompleksi Garden City, Kthesa e Kamzës, me administrator dhe ortak te vetem Mirvjen Lamçe. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

Subjekti HEC-i LABINOT FUSHE nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Më datë 03.08.2011, me kërkesë të administratorit, u vendos pezullimi i aktivitetit të shoqërisë për një afat të pacaktuar. Statusi ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

Sipas vendimit të asamblesë së ortakëve të datës 26.07.2014, shoqëria ka bërë pezullim të përkohshëm të aktivitetit në datën 23.08.2011 për arsye të justifikuara dhe në vijim parashikon vazhdimin e aktivitetit. Në këto kushte ka vendosur të riemërojë administratorin e shoqërisë.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Rruga Sul Misiri, nr. 5.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 360 484,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -409 777,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 397 920,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani