Skip to content

REJ ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-04 13:22:44
JSON

Tax Registration Number: K94821601Q
Administrators: Gëzim Salillari
Scope: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e HEC-eve, Cemeric, 1, 2 dhe 3 si dhe prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar.
Other Trade Names: REJ ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 18/12/2009
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1 000
Parent Company / Owner: I. THE BLUE STAR, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.07.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J73721019U, me adresë në Korce Moglice DUSHAR Hidrocentral , Zona Kadastrale 1578, Nr. Pasurie 121, Mali i Bofies, me administrator Andrea Miço. Ortaket e shoqerise jane: Andrea Miço (95%) dhe Edlir Haska (5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

II. REJ, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.02.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J93711608Q, me adresë në Tirane, Zogu i Zi, Qatar Center, kati 2., me administrator Vilma Tërpollari, Luan Kapri. Ortaket e shoqerise jane: Luan Kapri (80%) dhe KLIVA (20%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Luan Kapri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues pasi zoteron 80% te pronesise te shoqerise REJ-shoqeri meme e REJ ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 21.12.2009
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Më datë datë 02.10.2014, u nënshkrua marrëveshje siguruese Nr. 10681 Rep, Nr. 3054 Kol, ndërmjet “Union Bank” sh.a (Barrëmarrëse/Kredidhënëse), shoqërisë “Rej” sh.p.k, (Barrëdhënësit) dhe shoqërisë “The Blue Star". Barrëdhënësit nëpërmjet kësaj marrëveshje vendosin në favor të bankës një barrë siguruese të shkallës së parë mbi totalin e kuotave të zotëruara prej tyre në shoqërinë “REJ ENERGY” shpk, me qëllim garantimin e përmbushjes së kushteve, afateve, pagesave të kredisë dhe të gjitha detyrimeve sipas kontratës së kredisë që do të lidhet me bankën për shumën 1.000.000 (një milion) euro.
Totali i kuotave të zotëruara nga barrëdhënsit: 92% të kuotave që “REJ” shpk zotëron në shoqërinë “REJ ENERGY” shpk dhe 8% të kuotave që “THE BLUE STAR” shpk zotëron në shoqërinë “REJ ENERGY” shpk.
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Rruga Plazhi/13, nr pasurie 47/27/Nd, zona kadastrale nr 8518

Address:
Korçë, Lekas, HEC-i Lekas Korçë, me nr pasurie 267, zona kadastrale 2401

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 9 527 097,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 32 384 995,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 16 548 792,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -890 891,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -538 467,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -402 958,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:97 078 115,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:126 052 037,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:85 398 583,00
Worked By : A.Lala