Skip to content

AAE SUHA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-10 14:15:18
JSON

Tax Registration Number: L11926010R
Administrators: Dhimitraq Danaj
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, testimi, kolaudimi, vënia në punë, administrimi, pronësia, mirëmbajtja e hidrocentralit "SUHA 1" dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari të Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate".
Other Trade Names: AAE SUHA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 18/07/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Britani
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ANGLICAN ENERGY LIMITED, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar e që ushtron aktivitetin e saj sipas legjislacionit anglez, e regjistruar në regjistrin tregtar me nr 06058749, përfaqësuar ligjërisht nga Z. Vasilis Jiannioulis (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë konçesionare “AAE SUHA” shpk, datë 18.07.2011, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik AAE SUHA nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Kavajës", Tirana Tower, Kati VI, Nr.59.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -400 450,00
Worked By : A.Lala