Skip to content

S.P.E Energy Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-05-18 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: L22420002H
Administrators: Valentino Kaçorri
Scope: Ndërtim, projektim, plan vendosje e objekteve të veçanta, projektime dhe ndërtime civile, industriale, hidroenergjetike. Ndërtim digash dhe tunele hidroteknike. Ndërtimi i Impianteve për prodhimin e Energjisë Elektrike. Shitje, shpërndarje, transmetim dhe prodhim energjie elektrike. Çdo aktivitet tjetër ekonomik, tregtar, financiar, që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, përfshirë shitjen e mjeteve të shoqërisë si makineritë, pajisjet, marrja dhe dhënia me qira, të qenit garant, hipotekimi dhe pjesëmarrja në shoqëri të tjera. Çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, operacione financiare dhe kredi marrje, t'u japë garanci të tretëve si dhe të blejë dhe shesë ose marre me qira ndërmarrje, dege ndërmarrjesh, si dhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri të tjera, ente ose konsorciume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kane objekt të njëjte ose të ngjashëm, me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Dhënia e konsulencës juridike, dhe profesionale; përgatitje dhe mirëmbajtja e dokumentacionit juridik, administrativ, teknik etj. në të gjitha fushat për të tretët, si dhe përfaqësimi i tyre në të gjitha shkallet e gjykimit, nëpërmjet Zyrës Juridike të Shoqërisë. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i baterive dhe pjesëve të këmbimit për automjete elektrike (autovetura, karrotreca dhe mjete të tjera transporti që punojnë me energji elektrike) si dhe magazinimi i tyre; kryerja e shërbimeve të riparimit të këtyre automjeteve nëpërmjet ndërtimit dhe shfrytëzimit të pikave dhe ofiçinave të riparimit; furnizimi me bateri të karikuara dhe karikimi i baterive për automjeteve elektrike, nëpërmjet ngritjes së pikave të karikimit në të gjithë territorin e Shqipërisë.
Other Trade Names: S.P.E Energy
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 19.12.2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane Kashar KASHAR Kamion Man T46 AA 813 JT Tirane Kashar KASHAR Kamion Iveko Magirus Jacts AA 854 JT Tirane Tirane TIRANE Kamion Iveco Magirus, me targa AA 842 JO Tirane Kashar KASHAR Betoniere Iveco Magirus AA 814 JT Tirane Tirane TIRANE APV (betonier) Iveco Magirus me targa AA 162 MO Tirane Tirane TIRANE Kamion Iveco Magirus, me targa AA 246 IZ Tirane Kashar KASHAR Betoniere Iveco Magirus E3TRS AA 856 JT Tirane Tirane TIRANE Kamion Iveco Magirus, me targa AA 698 DB
Status: Aktiv
License(s): III.1 - Për ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
KASHAR Yzberisht, Rruges Teodor Keko, Pallati Harmonia, Apartmenti Nr. 11/7, Kati i shtate

Address:
Tirane Tirane TIRANE Rruga "Tish Dahia", Njesia Bashkiake nr.5, tek "Pallati Hawai", Kulla nr. 3 kati i pare

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 573 932,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 386 155,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 25 000 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014