Skip to content

OSOJA - ENERGY Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-27 09:41:58
JSON

Tax Registration Number: L34131001E
Administrators: Henri Aleksi
Scope: Investime te ndryshme. Konsulence ne studime urbanistike, arkitektonike, industrial, turistike, bujqesore, ambjentale, te ndikimit ne mjedis, projektime interieresh, peisazhi e sistemimi, Si dhe konsulenca per Temat e mesiperme. Studime dhe analiza ne fushen e energjise. Konsulence per eficencen energjitike. Operimi sistemeve scada ne fushen e energjise. Projektimi i te gjitha llojeve te veprave energjetike. Menaxhimi dhe operimi e veprave te ndryshme energjitike. Perdorimin e sistemeve te linjave, strukturave mbeshtetese dhe pajisjesh, transformuese e kontrolluese per transmetimin e energjise elektrike. Veprimtaria si operatori sistemit te transmetimit per te kryer aktivitetin e transmetimit te energjise elektrike dhe te dispecerimit (axhustim ose rregullimi i prodhimit) te energjise elektrike sipas kerkesave te konsumit, ne nivel kombetar. Import - Eksport, tregetim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem, industrial, materialeve te ndertimit, pjese kembimi, etj, investime ne fushen e ndertimit. Perpunimi i gurit dekorativ dhe Import - Eksporti i tij.
Other Trade Names: OSOJA - ENERGY
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27/05/2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. AGE TUJAN, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.01.2016 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61320003O, me adresë në Tiranë, Rruga "Murat Toptani", Kulla e Eurocol, Kati i 7-të, Njësia Bashkiake Nr. 2, me administrator Sadik Llapashtica, me status të pezulluar. Ortaket e shoqerise jane: Gerian Kuka (25%), Albanian General Electricity sh.a (50%) dhe OSOJA – ENERGY (25%)(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

II. OSOJA HPP, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.01.2018 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L83719003E, me adresë në Korçë, Moglice OSOJE Hidrocentrali Osoje, Zona Kadastrale 2843, Nr. Pasurie 163/7, Bashkia Maliq, Qarku Korce, me administrator Adnan Qylafi. OSOJA - ENERGY shpk zotëron 20% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

III. SEMAN1SOLAR, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.02.2018 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81416014O, me adresë në Tiranë, Kodi Postar 1019, Ndërtesa Nr. 19, Rruga "Sami Frasheri", Hyrja Nr. 8, Kati 9, me administrator Henri Aleksi. OSOJA - ENERGY shpk zotëron 60% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

IV. STONE MARBLE VALONA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.09.2014 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L47122201B, me adresë në Vlorë, Himarë, Fshati Kuç, Zona Kadastrale nr. 179/4 vendi i quajtur Perroi i Laskos, Konstruksion i lehtë nr.7, me administrator Enis Xhaferi. OSOJA - ENERGY shpk zotëron 20% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Moglicë Osojë, Objekt Privat, Në Periferi të Fshatit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.05.2022
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash kapitali 23.12.2014
Kontrate shit-blerje kuotash kapitali 01.02.2016
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 39 937,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 377 500,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:450 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:270 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:5 210 754,00
Worked By : A.Lala