Skip to content

ALBANIAN HYDROPOWER 2013
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-13 10:51:34
JSON

Tax Registration Number: L34428601L
Administrators: Ervin Braho
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Shkopet 2, 3 tek autoriteti kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi , projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartoje projektin e ndërtimin e këtyre hidrocentraleve, të lidhe kontrata sipërmarrje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontratë tjetër me qellim realizimin e objektit të Koncesionit të përcaktuar në kontratën e Konçesionit nr. 2625 Rep , nr. 984 Kol , datë 06. 08. 2013 . Çdo operacion tjetër të nevojshëm për pritjen e objektit të shoqërisë.
Other Trade Names: ALBANIAN HYDROPOWER 2013
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 06.08.2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Pogradec, lagjja nr 1, ndërtesë private, rruga e Volorekës, kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala