Skip to content

OBERALD ENERGJITIK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 10:18:30
JSON

Tax Registration Number: L39610301L
Administrators: Olta Brahaj
Scope: Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve "Kryezi 3'', ''Kryezi 4'', ''Kryezi 5'', me vendndodhje në përroin e madh, rrethit Puke, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si autoritet kontrator në objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, nderimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit datë 09. 09. 2013, numër 10. 333 rep nr. 3327 kol.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/09/2013
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. OBERALD, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K09111328V, me adresë në Shkodër, Pukë, Fushë Arrëz, me administrator dhe ortak te vetem Muhamet Brahaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022)

II. XHAST SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.03.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12512837I, me adresë në Tiranë, Kavajë, Golem, me administrator Lavdie Mici (Vetem per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis.), Agim Kraja dhe ortak te vetem Agim Kraja (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 19.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Olta Brahaj, shtetase shqiptar, i datelindjes 1992, pronar perfitues per 99% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te OBERALD (Te dhenat e RPP nuk perputhen me te dhenat e shoqerise OBERALD ne QKB, ku ortak i vetem eshte Muhamed Brahaj) Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.10.2013.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Shkodër, Qafë Mali, Kryezi, Rruga "Kryezi", Shtëpi private

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -3 087 404,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -865 068,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -387 774,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -308 088,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -175 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -175 050,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani