Skip to content

SARP & LAB
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-12-14 13:54:02
JSON

Tax Registration Number: L41526502B
Administrators: Feim Alliu
Scope: Prodhimi dhe tregtimi i produkteve kimike per ndertim. Punime laboratori ne testimin e materialeve te ndertimit, gjeoteknike, etj, kalibrimin e makinerive dhe pajisjeve matese,certifikimin e sistemit te cilesise, certifikimin e produkteve, inspektime te ndryshme, etj. Projektim, zbatim, supervision dhe kolaudim i punimeve te ndertimeve civile, industriale, rrugore, portuale, aeroportuale, etj.Transport dhe spedicion me mjetet e veta dhe te te treteve, te mallrave te ndryshme ne Shqiperi dhe jashte saj. Import-Eksport i mallrave industriale, bujqesore te sherbimeve etj. Organizimi i turizmit ne Shqiperi dhe jashte saj.Organizimi i veprimtarive sportive dhe cfare ka lidhje me to. Shitblerje te pasurive te patundshme dhe veprimtari te tjera imobiliare.Vleresim i ndikimit te ndertimeve civile, industriale, rrugore, portuale, aeroportuale ne mjedis dhe monitorim i ndikimit te tyre ne mjedis. Projektim kontekstit mjedisor ne punimet e ndertimeve civile, industriale, rrugore, portuale, aeroportuale,etj. Analiza fizike-mekanike dhe kimike te mineraleve te ndryshme, mineraleve te kromit, etj. Prodhimin e desifektanteve te ndryshme.
Other Trade Names: SARP & LAB
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20.03.2014
District: Durres
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Durres, RRASHBULL, Fshati Vrrin, Autostrada Tirane-Durres, km.29

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.10.2020
Akti i themelimit
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 23 074 278,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 20 573 593,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 15 084 370,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 11 043 783,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 14 563 805,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 622 659,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:306 200 839,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:249 141 458,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:199 517 144,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:154 428 281,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:162 053 209,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 53 797 152,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala