Skip to content

SARP & LAB ( shoqerite e perthithura "URANO ENGINEERING CONSULTANTS"; "KIBE ONE")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-09 07:09:16
JSON

Tax Registration Number: L41526502B
Administrators: Besiana Alliu; Feim Alliu; David Alliu (Drejtues Teknik)
Scope: Prodhimi dhe tregtimi i produkteve kimike per ndertim. Punime laboratori ne testimin e materialeve te ndertimit, gjeoteknike, etj, kalibrimin e makinerive dhe pajisjeve matese,certifikimin e sistemit te cilesise, certifikimin e produkteve, inspektime te ndryshme, etj. Projektim, zbatim, supervision dhe kolaudim i punimeve te ndertimeve civile, industriale, rrugore, portuale, aeroportuale, etj.Transport dhe spedicion me mjetet e veta dhe te te treteve, te mallrave te ndryshme ne Shqiperi dhe jashte saj. Import-Eksport i mallrave industriale, bujqesore te sherbimeve etj. Organizimi i turizmit ne Shqiperi dhe jashte saj.Organizimi i veprimtarive sportive dhe cfare ka lidhje me to. Shitblerje te pasurive te patundshme dhe veprimtari te tjera imobiliare.Vleresim i ndikimit te ndertimeve civile, industriale, rrugore, portuale, aeroportuale ne mjedis dhe monitorim i ndikimit te tyre ne mjedis. Projektim kontekstit mjedisor ne punimet e ndertimeve civile, industriale, rrugore, portuale, aeroportuale,etj. Analiza fizike-mekanike dhe kimike te mineraleve te ndryshme, mineraleve te kromit, etj. Prodhimin e desifektanteve te ndryshme.
Other Trade Names: SARP & LAB
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20/03/2014
District: Durres
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 48 100 100,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 3
Male/Female: Femër; Meshkuj
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Projekt Bashkimi me Perthithje
Me date 29/04/2022, depozitimi i akteve për miratimin e projekt marrëveshjes për bashkimin me përthithje, ku shoqëritë e përthithura janë “URANO ENGINEERING CONSULTANTS” shpk dhe “KIBE ONE” shpk ndërsa shoqëria përthithëse është “SARP & LAB” shpk.

Miratimi Bashkimit me Perthithje
Me date 08/06/2022, depozitimi i akteve për miratimin e marrëveshjes së bashkimit me përthithje, ku shoqëritë e përthithura janë “URANO ENGINEERINGCONSULTANTS” shpk dhe “KIBE ONE” shpk ndërsa shoqëria përthithëse është “SARP & LAB” shpk.
Changes
Additions: Me date 30.09.2021, me vendim te ortakut te vetem, emerohet drejtuesi teknik i shoqerise David Alliu.
Address:

Seat:
Durres, Rrashbull, Fshati Vrrin, Autostrada Tirane-Durres, km.29

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.10.2020
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Projekt Marreveshja per Bashkimin me Perthithje date 10.04.2022
Marreveshja per Bashkimin me Perthithje date 12.05.2022
Kontrate Dhurimi Kuotash date 06.08.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 25 043 242,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 23 374 279,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 23 074 278,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 20 573 593,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 15 084 370,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 11 043 783,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 14 563 805,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 622 659,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:202 640 329,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:378 384 086,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:306 200 839,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:249 141 458,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:199 517 144,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:154 428 281,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:162 053 209,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 53 797 152,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja