Skip to content

ANIO OIL&GAS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-04-30 08:37:52
JSON

Tax Registration Number: L42223008U
Administrators: Alban Peza
Scope: Kryerja e aktivitetit të importit dhe eksportit, tregëtimi me shumicë e pakicë të hidrokarbureve, karburante, biokarburanteve e lëndëve të tjera të ngjashme, në përputhje me legjislacionin në fuqi e liçencat e dhëna nga autoritetet e caktuara me ligj. Ndërtimin i impjanteve përpunuese të naftës dhe gazit natyror. Transportimi i hidrokarbureve, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Shoqëria mund të themelojë, zotërojë pjesëmarrje a kontrollojë shoqëri të tjera tregtare, apo të bashkepunojë, të lidhë marrëveshje joint - venture ose marrëveshje të ngjashme, me shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm me objektin e Shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë transaksione financiare, transaksione me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të garantojë detyrimet e veta apo ato të palëve të treta duke vendosur mbi pasuritë e saj garanci të ndryshme sipas parashikimeve ligjore. Zhvillim dhe prodhim i hidrokarbureve në vendburimin Ballsh-Hekal, sipas Marrëveshjes ndërmjet Shoqërisë Albpetrol sh.a dhe Shoqërise Stream Oil & Gas Limited (sot Transatlantic Albania LTD) datë 19/07/2007 dhe transferuar me Instrument Transferimi datë 02/05/2018.
Other Trade Names: ANIO
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 16.10.2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 12 606 000,00
Shares: 1 000
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Flamur Gishto, Klarinda Elmasllari, Nevila Kullojka
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga ''Brigada 8'', Pallati ''LID'', Kati 7, Ap.Nr.21 dhe Nr.22

Address:
1) Fier, Lushnje, Autostrada Tirane-Lushnje, km.2, Zona Kadastrale 1989, numri i pasurise 46/62, Golem i Madh
2) Fier, Ballsh, Vendburimi Ballsh-Hekal, Ballsh, mallakaster, Qarku Fier.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 92 657 874,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -52 038 186,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 13 207 834,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 451 439,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -889 178,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -129 947,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:668 228 542,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:216 375 393,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:22 596 257,00
Worked By : A.Lala