Skip to content

SHOQËRIA KONÇESIONARE PORTI MBM (Multi Buoy Mooring)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-26 13:37:47
JSON

Tax Registration Number: L51621501S
Administrators: Ahmet Kastrati
Scope: Port detar per shkarkimin e anijeve te hidrokarbureve. Germime dhe mirembajtje te basenit portual. Kordinimi i aktiviteteve tregtare brenda teritorit te portit. Ndertim, riparim ,restaurim,menaxhim ruajtje objektesh brenda portit. Shkarkim ,depozitirn e transport mallrash per llogari te subjekteve juridike dhe shteterore. Punime ndertimi si dhe ripanim te infrastruktures portuale. Sherbime te Ormexhimit. Administrim i Terminaleve. Administrim te Pontileve. Sherbimi i rimorkimit te tankerave. Furnizim me uje. Furnizim me ushqime dhe materiale teknike. Furnizim me karburant. Terheqje mbetjesh te ngurta dhe vajore nga anijet ankoruese. Sherbime agjensie detare ,doganore, spedicionere e ndermjetesimi.
Other Trade Names: Shoqëria konçesionare Porti MBM (Multi Buoy Mooring)
Legal Form: Shoqëri e thjeshtë koncesionare/PPP
Foundation Year: 17/03/2015
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. Salillari shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.08.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT J62903125G me seli në Tiranë, Vorë, Lagjja " Vorë", Rruga e Vjetër, Vorë-Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr.5, me administrator Lulzim Salillari. Ortak i vetem i shoqerise eshte Pellumb Salillari me 100% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 26.05.2022)

II. ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.11.2018 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82320043A, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Mark Albania Hotel, kati i parë, 1000 Tiranë, me administrator Ahmet Kastrati. Zoterues te shoqerise jane: KASTRATI GROUP (65%) dhe EUROPETROL GROUP (35%).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 26.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 64.35% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise KASTRATI GROUP – shoqeri meme me 65% te kapitalit per ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK – shoqeri meme me 99% te kapitalit per Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring ). Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.05.2002.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Durres, Mjeti me targa AIR 101, gjysemrimorkio. marka Brenta, viti i prodhimit 1997
Durres, Mjeti me targa AHR751, gjysem-rimorkio, marka Emirsan. viti i prodhimit 2021
Durres, Mjeti me targa AHR999, gjysëm-rimorkio, marka Adige, viti i prodhimit 2005.
Durres, Mjeti me targa AA317IP, makine teknologjike per ndërtim dhe mirëmbajtje, marka JCB, viti i prodhimit 2004;
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.5.6 - Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit
Leje per perdorim te burimit ujor, VKKU -
Legal Cases: Me date 28.07.2021, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 1189 Rep., Nr.575 Kol.., lidhur midis ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK (Barredhenes) dhe Union Bank SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre te 99% te kuotave te ortakut ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP ne shoqerine konçesionare " Porti MBM ". Kjo marreveshje siguruese do te sherbeje si garanci per kontratat e kredise qe jane lidhur dhe do te lidhen ne te ardhmen deri ne limitin kreditor te aprovuar prej 7.500.000 (shtate milion e peseqind mije) euro.
Changes
Additions: Themeluesit e shoqerise koncesionare jane: ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK (99%) dhe SALILLARI (1%). ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK ka ortak kryesor KASTRATI GROUP me 65% te kapitalit. Paketa kontrolluese e shoqerise koncesionare eshte KASTRATI GROUP.
Address:

Seat:
Durrës, Porto Romano

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (24.12.2018)
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 295 929 326,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 254 523 791,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -12 305 536,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 989 388,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -2 103 483,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -357 037,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 119 293 285,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 024 913 252,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:6 438 572,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:6 056 820,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:6 187 050,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala