Skip to content

HMK - Consulting
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-27 09:01:49
JSON

Tax Registration Number: L57129604Q
Administrators: Hekuran Hoxhalli, Andrea Zoto
Scope: Projektime, mbikëqyrje dhe kolaudim i punimeve të ndërtimit. Studime në fushën e planifikimit urban. Shërbime ekspertize lidhur me Vlerësimin e ndikimit në mjedis. Shërbime konsulencë, marketingu dhe Vlerësim të pasurive të paluajtshme. Import - eksport të produkteve pajisjeve dhe makinerive që kane lidhje me objektin e veprimtarisë.
Other Trade Names: HMK - Consulting shpk
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17/09/2015
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 34 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Lagjja 7, Rruga Xhavit Dishnica Nr 4.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.07.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 23.12.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 10.12.2019
Vendimi i ortakut dhe kontrata e shitjes se kuotave 19.06.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 10.12.2021
Kontrate Dhurimi Kuotash date 24.10.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 19 033 507,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 3 983 548,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 595 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 23 351 975,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 7 638 491,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 33 144 056,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 20 448 889,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 778 940,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:34 333 687,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:33 771 061,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:18 235 064,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:41 509 315,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:23 810 476,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:45 969 638,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:48 561 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:900 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli