Skip to content

PHARMA PLUS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-01-08 15:25:34
JSON

Tax Registration Number: L61424012N
Administrators: Bledar Nushi
Scope: Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice në sektorin privat dhe atë publik, marketim, grumbullim, shpërndarje, përpunim të medikamenteve, materialeve, bimëve, lendeve të para, artikujve gjysme të përpunuar, aparaturave, pajisjeve laboratorike, produkteve të tjera farmaceutike me dhe pa recete mjekësore, si dhe të gjitha llojeve të tjera të produkteve mjekësore, përgatesave dhe formulimeve të tjera për qëllime mjekësore, substancave dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimeve për fëmijë dhe të gjitha llojeve të aparateve dhe instrumentave mjekësore etj; Prodhim, ambalazhim, paketim, medikamente dhe materiale mjekësore; Ofrim shërbimesh marketingu në promocion, distribucion, ceshtjet e regjistrimit, farmakovogjilence etj. Ofrim shërbimesh dhe njerëzish të kualifikuar për të tretet në fushën e marketingut farmaceutik; Kryerje e studimeve të posaçme të marketingut dhe të kërkimit të tregut në fushën farmaceutike dhe shëndetësore për të tretet sipas kërkesave të posaçme Kërkime dhe botime shkencore, mjekësore nëpërmjet revistave, artikujve, broshurave, librave dhe CDve. Kurse informuese, edukuese dhe kualifikuese për mjeke dhe infermiere. Organizim seminaresh dhe kongresesh 2 shkencore. Hapje e klinikave dhe laboratorëve mjekësore; Kryerjen e të gjitha analizave, si kimike, biokimike, toksikologjike, hormonale, aerologjike, hematologjike, mikrobiologjike, anatomopatologjike, kancerologjike etj. Pjesëmarrje në simpoziume dhe aktivitete ndërkombëtare, për qëllimin e aktivitetit të shoqërisë si dhe në tendera, brenda dhe jashtë shtetit. Shërbime në Urologji, Nekrologji, Lithotripsi, Kirurgji, ORL, Okulistike, Neurologji, Ortopedi, Pediatri, Gjinekologji, Gastro intestinale, Pneumologji, Kirurgji Plastike e Kozmetike, Fizioterapi, Rehabilitim, Spirometer, Gazi metër, Bronko Skopi, Studimi i gjumit, etj. Kooperimin dhe bashkëpunimin me Shoqëri Tregtare vendase apo të huaj, me qellim ushtrimi dhe zgjerimi të aktivitetit të Shoqërisë sipas objektit dhe qëllimeve të veprimtarisë për të çilen ajo krijohet; Për kryerjen e aktiviteteve të mësipërme, për të cilin do të nevojitet leje përkatëse, shoqëria është e detyruar të pajiset paraprakisht me ketë leje nga organi kompetent. Përveç veprimtarive të parashikuara me lart, për të realizuar objektin e qëllimet e saj, në veprimtarinë sipërmarrëse të shoqërisë do të hyje çdo lloj veprimtarie dhe aktiviteti tjetër industrial, tregtar, financiar, shërbimi qiradhënës apo dorëzanës që i vlerëson të dobishëm apo të nevojshëm për arritjen e qëllimeve të saj dhe që janë të lejuar nga legjislacioni shqiptar.
Other Trade Names: PHARMA PLUS
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23/02/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar MEZEZ Mezez, Rruga Pavaresia, Ndertesa nr 1, Kati i Pare, Zyra 170 dhe Magazine

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.01.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 05.04.2017
Kontrate dhurimi kuotash date 24.04.2018
Financial Documents: Pasqyra finaniare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 818 434,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -5 882 955,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 482 800,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 007 328,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 129 690,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:91 829 270,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:31 221 278,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:304 473 499,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:52 825 287,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:21 241 269,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala