Skip to content

Moligix
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-23 09:18:42
JSON

Tax Registration Number: L71807031Q
Administrators: Dhurata Meksi
Scope: Projektimin, financimin, ndërtimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit Qendror të Monitorimit On-Line (SQMO) të industrisë së lojrave të fatit në Republikën e Shqipërisë si dhe çfarëdolloj aktiviteti tjetër dytësor, komplementar, plotësues të nevojshëm ose të përshtatshëm në lidhje me sa më sipër me kusht që të jetë i lejuar nga ligji. Shoqëria mund (i) të marrë pjesë me financime ose në mënyrë operative në consortium-e edhe të përkohshme, joint venture ose (ii) të zotërojë, të blejë ose të shesë pjesëmarrje në ente, shoqëri apo ndërmarrje, edhe në fazë themelimi që kanë qëllime të ngjashme, komplementare apo gjithsesi të lidhura me të; jo si aktivitet parësor, Shoqëria mund edhe të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë pengje, të dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të tretëve. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme apo të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjeter tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues, me qëllim përmbushjen e objektit të saj, si edhe çdo aktivitet tjetër të pranuar nga ligji.
Other Trade Names: Moligix
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 06/06/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, Poloni
Initial Capital: 500 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I.MGR, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13.07.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L82010011T, me adrese ne Tirane, Farke, LUNDER Rr. Lundër, Kodra e Derhemëve, nr.2, me administrator dhe ortak te vetem Endri Meksi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2023)

II. MC Networking, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.09.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi në regjistrin tregtar NIPT K72223007O, me seli në Tiranë, Njësia bashkiake nr. 5, rruga Pjetër Bogdani, godina nr. 3, me administrator dhe ortak Endri Meksi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 04.07.2022, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2023, Pronar perfitues i shoqerise me mbi 25% te kapitalit eshte:
Endri Meksi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1979, pronar perfitues per 99% te pronesise, pasi zoteron 100% te kapitalit te MC NETWORKING-shoqeria meme e Moligix. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.06.2017.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Pjetër Bogdani, Nr. 3

Address:
Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova, ish-klinika e udhëheqjes, kati 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (15.01.2019)
Akti I themelimit (06.06.2017)
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 03.03.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 12 333 767,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 11 470 124,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -9 510 335,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -26 308 063,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 11 761 620,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -369 526,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:67 533 784,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:51 731 386,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:32 250 801,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:54 115 305,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:85 705 193,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani