Skip to content

UniPharma
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-02 09:47:00
JSON

Tax Registration Number: L72217059N
Administrators: Gentian Kazazi
Scope: Tregtim, shitje me shumice dhe pakice i produkteve farmaceutike dhe kozmetike, etj. Distribucion, promocion, reklamim, agjent shitje dhe distribucioni per produkte farmaceutike, kozmetike etj. Celja, administrimi dhe funksionimi i klinikave dhe qendrave shendetesore, pa asnje kufizim. Celja, administrimi dhe funksionimi i shkollave profesionale ne fushen mjekesore. Ofrimi i sherbimeve paresore dhe dytesore ne fushen mjekesore, trajtim dhe menaxhim i mbetjeve spitalore, etj.
Other Trade Names: UniPharma
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09/10/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 66 785 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: Shoqeria "AG. TCC ", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 21/10/2015 me NUIS L52227046H me seli aktuale ne Tirane Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga "Sami Frashëri", ndërtesa nr.3 (përballë shkollës 9-vjeçare "Edith Durham"., me administrator Festim Çela. Ortak i veteme i shoqerise eshte Artan Gaçi. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.04.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 24.03.2021, terhequr date 02.04.2024, Pronaret perfitues te subjektit “UniPharma”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Ilir Shehu, shtetas shqiptar, i datelindjes 1975, pronar perfitues per 50% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.10.2017.

Artan Gaçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë "AG, TCC" - shoqëri mëmë për 50% "UniPharma". Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.10.2017.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
Changes
Address:

Seat:
Tirane ,Kashar, Autostrada Tirane-Durres km 6, Pasuria nr 211/1/76, Zona Kadastrale 2119, kati perdhe i nderteses

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.11.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 02.11.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 02.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 76 721 622,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 61 443 441,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 37 613 045,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 39 954 326,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 31 003 062,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -570 238,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:278 758 816,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:267 142 404,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:199 982 407,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:161 623 863,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:142 684 118,00
Worked By : P. Nikolli