Skip to content

INC S.P.A
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-25 08:10:03
JSON

Tax Registration Number: L91330024U
Administrators: Lucio Maria Perilli, Roberto Russo
Scope: Shoqëria zhvillon aktivitetin e shoqërisë së ndërtimit, si kontraktor i përgjithshëm dhe promoter drejtpërdrejtë apo nëpërmjet shoqërive të tjera.
Other Trade Names: INC S.P.A
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 30/01/2019
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Foreign Parent Company: INC SPA, një shoqëri aksionere me ortak te vetem, e themeluar më datë 05.06.1990, dhe e regjistruar ne date 22.08.1997, me seli në Torino, adresë në Via Invorio n. 24/A, 10146, me kapital 30.000.000 euro, i derdhur, me nr. regjistrimi pranë regjistrit të shoqërive Torino nr. 02174820049, me administrator Claudio Dogliani. Shoqeria eshte e kontrolluar nga grupi financiar FININC S.P.A. Torino (Sipas zyres se regjistrimit te shoqerive, Dhoma e Tregtise, Industrise Artizanale dhe Bujqesise Torino, date 17.12.2018, te dorezuar ne QKB)
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 30000000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 14.02.2020 (1 euro=123.98 ALL)

Tender i fituar nga INC s.p.a

Rehabilitimi i Linjes Hekurudhore Durres –Tirane TTP dhe ndertimi i linjes Hekurudhore ne Aeroportin Nene Tereza.

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka dhënë një hua sovrane prej 36.87 milionë Euro për Republikën e Shqipërisë, për të financuar një program për përmirësime në infrastrukturën hekurudhore me përfitues Hekurudhën Shqiptare sh.a (HSH)).

Huaja do të përdoret për financimin e elementeve të mëposhtme (së bashku ‘Projekti’): rehabilitimin dhe përmirësimin e 34.7 km linjë hekurudhore ndërmjet Terminalit Publik të Transportit Tiranë (TPT) dhe qytetit të Durrësit, dhe ndërtimi i rreth 5km linjë hekurudhore të re ndërmjet TPT Tiranë dhe Tirana International Airport (TIA), me degëzime shtesë në një gjatësi prej 950m dhe 800m për të lidhur përkatësisht linjën e re me TPT dhe qytetin e Durrësit . Paratë nga huaja e Bankës do të përdoren për të bashkëfinancuar punimet e ndërtimit, si edhe mbikëqyrjen e punimeve që lidhen me Projektin.

Kanë qënë pjesmarrës me këto oferta :

a) STS-KALPATARU (KPTL) J.V - oferta - EUR: 92.295.000,00
b) SINOHYDRO- EEB J.V.A - oferta - EUR 92.529.177.25
c) INC S.P.A - oferta - EUR 69.691.711,57

Fitues eshte shpallur INC S.P.A - oferta - 69.691.711,57 EURO
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla Nr. 2, Kati 10, 1001

Address:
Vlore, Himare, Qeparo - Fshat, Ndertimi i rruges Ura e Laskos-Qeparo dhe lidhje e rruges Ura e Laskos-Kuc, Zona Kadastrale nr. 2306, ne Pasurine nr.41 dhe Pasurine nr.27

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.01.2021
Statuti I shoqerise
Verbali I mbledhjes se Keshillit te Administrimit 20.12.2018
Certifikate e zyres se regjistrimit te shoqerive, Dhoma e Tregtise, Industrise Artizanale dhe Bujqesise Torino, date 17.12.2018
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 30.12.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -126 426 124,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -17 616 036,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -18 547 035,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 270 357 270,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:873 725 479,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:66 649,00
Worked By : A. Lala/ A.Baja