Skip to content

ALBANIA TREATMENT COMPANY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-11 14:21:08
JSON

Tax Registration Number: L91507011S
Administrators: Gent Herri
Scope: Ndërtimi, operim, i stacionit të transferimit të përkohshëm të mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve jo të rrezikshme. Ndërtimi i impjantit të përpunimit të mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve jo të rrezikshme. Trajtim i mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve jo të rrezikshme, asgjësimi përfundimtar i tyre. Shoqëria do të realizojë, direkt apo indirekt, çdo lloj aktiviteti lidhur me, si rezultat i, apo që ka lidhje me objektin e saj.
Other Trade Names: ALBANIA TREATMENT COMPANY
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04/03/2019
District: Vorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. KASTRATI GROUP, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.04.2002 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21711502V, me adresë në Durrës, Lagja 14, Rruga "Tiranës", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.02.2022)

II. SALILLARI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.08.1994 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903125G, me adresë në Tiranë, Vorë, Lagjja" Vorë", Rruga e Vjetër, Vorë Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr.5, me administrator Lulzim Salillari, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.02.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Më datë 08.05.2019, me vendim të asamblesë së ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Vorë, MARIKAJ Rruga "Vorë Marikaj", KM 1, Vorë, Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.02.2022
Statuti i shoqerise
Vendimi I asamblese se ortakeve per pezullimin e aktivitetit 08.05.2019
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala