Skip to content

SERVIZI ITALIA S.P.A Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-12 08:25:47
JSON

NIPT: 08531760158
Administrator: Roberto Olivi, Ilaria Eugeniani
Objekti i Veprimtarisë: A) Projektimi, ndërtimi, rinovimi, instalimi, mirëmbajtja dhe menaxhimi i qendrave të sterilizimit, njësive të nivelit të lartë operativ dhe lavanderi për përdorim sanitar dhe civil, përfshirë lavanderi për përdorim hoteli, sterilizimi, dezinfektimi dhe të ngjashme; si dhe dizajnimin dhe sigurimin e shërbimeve të integruara për furnizimin, marrjen me qira, rikonstruksionin, sterilizimin, dezinfektimin dhe logjistikën e pajisjeve të ripërdorshme dhe / ose të disponueshme dhe pajisjeve mjekësore të ripërdorshme dhe / ose të disponueshme në sektorin publik dhe privat të kujdesit shëndetësor dhe mirëqenies sociale;
B) Kontraktimi (I) për larjen e ndërresave, dyshekëve, pajisjeve mbrojtëse personale dhe veshjeve të punës; (II) për sterilizimin e ndërresave, veshjeve të punës (përfshirë pajisjet mbrojtëse personale), instrumenteve kirurgjikale dhe pajisjeve shëndetësore (përfshirë pajisjet mjekësore në përgjithësi) në emër të institucioneve publike (spitale, komuna, etj.) dhe private, për shëndetin dhe shërbimin civil , duke përfshirë aktivitetet në lidhje me sektorin e hotelit, duke përfshirë mbledhjen dhe kthimin e veshjeve te bardha, dyshekët, rrobat e punës (përfshirë pajisjet mbrojtëse personale), menaxhimin dhe organizimin e veshjet dhe magazinës në llogari të vet dhe për palët e treta, me të drejtë përdorimi për kryerjen e shërbimeve duke përfshirë lavanderi të palëve të treta, (III) gjithashtu duke përfshirë furnizimin e mundshëm te veshjeve te bardha dhe dyshekëve, rroba pune (përfshirë pajisjet mbrojtëse personale), instrumente kirurgjikale dhe në përgjithësi instrumente kirurgjikale për qira dhe pajisje mjekësore (IV) si furnizim me material të disponueshëm, këpucë profesionale, pajisje për mbrojtje personale dhe aksesorë për përdorim sanitar; (V) të veprimtarive ndihmëse;
C) Zhvillimi, prodhimi, furnizimi dhe tregtimi i artikujve dhe pajisjeve sanitare në përgjithësi, pajisjeve mjekësore të përbërë nga komplete sterile për sallën e operacionit, të përbërë nga pëlhura të ripërdorueshme dhe veshje në pambuk ose fibra të tjera; sterilizimi i kompleteve sterile për sallën e operacionit që përbëhet nga veshje dhe kemisha të ripërdorshme prej pambuku ose fibrash të tjera; dezinfektim i lartë endoskopik, komplete sterile për sallën e operacionit të përbërë nga pëlhura të ripërdorshme dhe fustane të bëra prej pambuku ose fibrash të tjera; dezinfektimi i endoskopit, sterilizimi i kompleteve sterile për sallën e operacionit që përbëhet nga instrumente kirurgjikale dhe pajisje shtesë të ripërdorshme. Tërheqja e produkteve që do të sterilizohen dhe kthimi i produkteve sterile në qendrat e përdorimit.
(D) Blerja, ndërmjetësimi, shitja, prodhimi dhe zhvillimi i pajisjeve mjekësore, me mundësinë e ofrimit të shërbimeve të mbështetjes teknike për menaxhimin e furnizimeve që kanë të bëjnë me pajisjet mjekësore;
(E) Kamionët e transportimit të gjërave, përfshirë mbeturinat e çdo lloji, në emër të palëve të treta, shërbimin e magazinimit për palët e treta, individët privatë dhe entet publike, në magazinat e tyre dhe të palëve të treta;
(F) Transporti i brendshëm spitalor;
(G) Aktivitetet logjistike, menaxhimi i magazinës, transporti dhe shpërndarja e produkteve; pastrimi, dezinfektimi dhe shërbimet sanitare lokale, pajisjet dhe orenditë;
(H) Menaxhimi i shërbimeve ekonomike të kompanive shëndetësore dhe spitalore;
(I) Menaxhimi dhe furnizimi i mensave dhe shërbimeve ushqimore për njësitë publike dhe private;
(J) Djegia e mbeturinave, menaxhimi dhe mirëmbajtja e impianteve termike;
(K) Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve për larjen, dezinfektimin dhe sterilizimin e pajisjeve elektro-mjekësore; prodhimi, riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore dhe pajisjeve diagnostike, kirurgjikale dhe elektro-mjekësore;
(L) Furnizimi "Celesat ne dore", shërbimi global, financimi i projektit, partneriteti për menaxhimin e institucioneve shëndetësore publike dhe private (përfshirë furnizimin për zonat kritike shëndetësore, përfshirë teatrot operative).
Shoqëria mundet përveç kësaj te marre pjesë në shoqatat e përkohshme të shoqërive të rregullta ligjore për furnizimet publike dhe për shërbimet publike, duke përfshire kooperativat shoqërore, deri ne zhvillimin e aktiviteteve të kooperativave të tilla; gjithashtu mund të marrë pjesë në konsorciume edhe me aktivitete të jashtme, në përputhje me nenin 2602 të kodit. Kompania do të jetë në gjendje të kryejë biznesin e saj në territorin kombëtar dhe ndërkombëtar, si brenda BE-së dhe jashtë BE-së, me mundësinë e krijimit, modifikimit ose shkrirjes së degëve, agjencive ose njësive lokale. Grumbullimi i kursimeve nga publiku dhe blerja dhe shitja duke i ofruar publikut instrumente financiare të drejtuara nga T.U.I.F. (D. LGS. 24/2/1998 N. 58) përjashtohet shprehimisht nga veprimtaria shoqërore., si dhe ushtrimi ndaj publikut i veprimtarive të pjesëmarrjes së shërbimeve të pagesës dhe të ndërmjetësimit. Për qëllimet e arritjes së objektit shoqëror, shoqëria mundet qe përveç kryerjes të të gjitha operacioneve te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme dhe dhe cdo aktiviteti tjeter qe eshte i nevojshem dhe i dobishem, kontrata reciproke dhe marrja e cdo lloj kredie / ose operacioni te qirasë financiare, dhënia e garancive reale dhe personale, pengjeve, privilegjeve të veçanta dhe marrëveshjeve me kusht në interesin e vet.
Emërtime të tjera Tregtare: SERVIZI ITALIA SPA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 29/11/1994
Rrethi: Parma
Shteti ku vepron: Itali
Origjina e Kapitalit: Itali, USA, etj
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 896 021 558,00
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Aurum s.p.a shoqeri italiane, e kontrolluar 100% nga Grupi Coopservice S.Coop.p.A, korporate italiane (Burimi: https://www.coopservice.it/aurum)

Steris uk holding limited, shoqeri e themeluar ne 20.01.2014, me adrese ne Bsingtoke, Hampshire, Britani e Madhe. Shoqeria eshte e zoteruar nga STERIS COORPORATION, shoqeri amerikane (Burimi: https://suite.endole.co.uk/insight/company/08852025-steris-uk-holding-limited)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Shoqeri te kontrolluara mbi 50% (Sipas Pasqyrave financiare te Servizi Italia 2020):

1) SRI Empreendimentos e Participações Ltda (Brazil)
2) Steritek S.p.A. Malagnino (CR) (Itali)
3) San Martino 2000 S.c.r.l. (Itali)
4) Lavsim Higienização Têxtil S.A. (Brazil)
5) Maxlav Lavanderia Especializada S.A. (Brazil)
6) Vida Lavanderias Especializada S.A. (Brazil)
7) Aqualav Serviços De Higienização Ltda (Brazil)
8) Ankateks Turizm İnşaat Tekstil Temizleme Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketi (Turqi)
9) Ergülteks Temizlik Tekstil Ltd. Sti. (Turqi)
10) Wash Service S.r.l. Castellina di Soragna (Itali)
11) Ekolav S.r.l. (Itali)

Shoqeri te kontrolluara deri ne 50%:

1) Arezzo Servizi S.c.r.l. (Itali)
2) PSIS S.r.l. Padova (Itali)
3) Steril Piemonte S.c.r.l. (Itali)
4) AMG S.r.l. Busca (CN) (Itali)
5) Iniziative Produttive Piemontesi S.r.l. (Itali)
6) Shubhram Hospital Solutions Private Ltd. (Indi)
7) Finanza & Progetti S.p.A. Vicenza (Itali)
8) Brixia S.r.l. (Itali)

9) Saniservice, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03.07.2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51910021C, me adrese ne Tirane, Kashar, MEZEZ, Autostrada Tirane-Durres, Km.5, Nr i pasurise 11/24, zona Kadastrale 2679, me administratore Admir Daca. Servizi Italia zoteron 30% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 27.01.2021)

10) Sanitary cleaning, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16.12.2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L42429004B, me adrese ne Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga Sabaudin Gabrani ne ambientet e Spitalit Amerikan, me administratore Olsi Zeqiri, Agim Pashaj, Fatos Deliu, Angelo Minotta. Servizi Italia zoteron 40% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 27.01.2021)

11) Servizi Sanitari Integrati Marocco S.a.r.l. (Marok)
12) StirApp S.r.l (Itali)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Roberto Olivi, Ilaria Eugeniani, Michele Magagna, Aristide Antonio Mastrangelo, Umberto Zuliani, Anna Maria Fellegara, Benedetta Pinna.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte 31.809.451 euro dhe eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten 09.07.2021 (1 euro=122.48 All)

Zerat e te ardhurave dhe fitimit jane ne euro

Te dhenat jane marre nga regjistri tregtar italian: https://www.registroimprese.it/
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Soragna (PR), Via San Pietro 59 B Cap 43019 frazione Castellina

Faqja Web:
https://servizitaliagroup.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Aksionaret kryesore te SERVIZI ITALIA SPA, date 27.01.2021
Ekstrakt i regjistrit tregtar italian per shoqerine Servizi Italia spa, date 08.07.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 333 260,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 582 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 159 407,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:201 703 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:218 326 223,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:218 555 860,00
Punuar Nga : A.Lala