Skip to content
Ofrimi i setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimi i mbetjeve biologjike dhe dezinfektimi i sallave kirurgjikale.

SANISERVICE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-18 10:57:56

NIPT: L51910021C
Administrator: Admir Daca
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterilë, furnizimin me material mjekësor steril një përdorimesh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale dhe ambienteve ku do të ofrohet ky shërbim, në spitalet universitare dhe rajonale të vendit, apo dhe spitale të tjerë, sipas planit të racionalizimit spitalor në Republikën e Shqipërisë, në zbatim të konçesionit/partneritetit publik privat të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë sipas njoftimit të fituesit nr. 1440/13 prot. datë 23. 06. 2015.
Emërtime të tjera Tregtare: SaniService
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03/07/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 438 200,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Investital L.L.C., një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar më datë 10.07.2014 dhe qe funksionon sipas ligjit te Republikes se Kosoves, me numër biznesi 71076490, dhe numer fiskal 601138507, me adresë në Prishtine, Radashevc, Rr. Naser Hajrizi, Nr.39, me perfaqesues te autorizuar Ardi Shita, Ilir Rrapaj dhe ortak te vetem Ilir Rrapaj. Kapitali i shoqerise eshte 1.000 euro (Sipas te dhenave te ARBK (Agjensise se Regjistrimit te Bizneseve te Kosoves), date 18.02.2023)

II. Servici Italia S.p.A, një shoqëri e së drejtës Italiane, e regjistruar pranë dhomës së tregtisë Parmë, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 08531760158, me seli në Soragna, (PR) Via San Pietro, 59 B Cap 43019 frazione Castellina, Itali, e përfaqësuar nga Umbro Staccini, qytetar Italian, lindur në Perugia, në bazë të prokurës së posaçme nr 1824 rep. e nr 525 kol. të lëshuar më datë 25.06.2015 (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar SaniService sh.p.k, datë 03.07.2015, të dorëzuar në QKB)

III. Tecnosanimed S.r.l, një shoqëri e së drejtës Italiane, regjistruar pranë dhomës së tregtisë Perugia, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 00660040544, me seli ne Umbertido (PG) Via del Commercio, 2 Cap 06019 frazione Pierantonio zona industriale Itali, e përfaqesuar nga z. Umbro Staccini, qytetar italian, lindur në Perugia (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar SaniService sh.p.k, datë 03.07.2015, të dorëzuar në QKB)

IV. U.JET S.r.l, një shoqëri e së drejtës Italiane, regjistruar pranë dhomës së tregtisë Perugia, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 01388750547, me seli në Bastia Umbra (PG), Via S. Francescuccio de' Mietitori, 32 Cap 06083 Itali, e përfaqësuar nga z. Giorgio Tardioli, qytetar Italian, lindur në Assisi (PG) (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar SaniService sh.p.k, datë 03.07.2015, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues per SaniService, date 24.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.02.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Ilir Rrapaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1972, pronar perfitues per 40% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te Investitial (810840331)-shoqeri meme e SaniService. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.07.2015.

Michele Magnate, shtetas italian, i datelindjes 1973, Anetar i Keshillit te Administrimit te SERVIZI ITALIA (08531760158)-shoqeri meme e SaniService.

Ilaria Eugeniani, shtetase italiane, Zv/Kryetare e Keshillit te Administrimit te SERVIZI ITALIA (08531760158)-shoqeri meme e SaniService.

Roberto Olivi, shtetas italian, i datelindjes 1961, Kryetar i Keshillit te Administrimit te SERVIZI ITALIA (08531760158)-shoqeri meme e SaniService.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Më datë 02.05.2017, u depozitua në QKB marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr. 2026 Rep., Nr. 618/2 Kol., datë 27.04.2017, lidhur ndërmjet palëve barrëmarrëse: Raiffaisen Bank sh.a dhe barrëdhënëse: U.JET S.r.l, Tecnosanimed S.r.l dhe Investital llc. Kjo marrëveshje u hartua për të siguruar kredinë e marrë nga SaniService sh.p.k për zbatimin e kontratës së konçesionit.

II. Më datë 25.05.2018, u depozitua në QKB marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr.2573 Rep., Nr. 873/3 Kol., datë 21.05.2018, lidhur midis shoqërive SaniService sh.p.k, U.JET s.r.l, Tecnosanimed s.r.l, Investital llc (Barrdhënës/Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Barrëmarrës/Kredidhënës).
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 04.05.2015
Data e Pranimit: 23.06.2015
Data e Nënshkrimit: 10.12.2015
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Shëndetësi
Vlera e Investimit(Lekë): 1503282620 lekë
Kosto Konçesionare: Pagesa për shërbimet e konçesionarit do të kryhet nga buxheti i shtetit nëpërmjet Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
Kosto e Shërbimit: Çmimet e kontratës

Kontrata bazohet në çmimet për njësi, gjithëpërfshirës, sipas ofertës së paraqitur nga konçesionari në proçedurën për dhënien me konçesion dhe pranuar na autoriteti, si në vijim:

i. 37,700 lekë për ndërhyrje me kompleksitet të lartë, siç përcaktohet në nenin 9 të kontratës.
ii. 22,300 lekë për ndërhyrje me kompleksitet të mesëm
iii. 13,900 lekë për ndërhyrje me kompleksitet të ulët
iv. 266 lekë për çdo paketim që mban instrumentet dhe/ose materialet mjekësore ambulatoriale të sterilizuara me autoklavë me avull.
v. 1,090 lekë për çdo paketim me material të sterilizuar me cikël me temperaturë të ulët.

Sigurimi i kontratës 150,400,000 lekë
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shëndetësisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Mëzez, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.5, Nr i pasurise 11/24, zona Kadastrale 2679

Adresa:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 3, rruga e Dibrës, godina 372, Tirana 1000, pranë Qendrës Spitalore Universitare "Nënë Tereza", urgjenca kirurgjikale, kati -1
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 11, Rruga Lord Bajron, brenda ambienteve të Spitalit Universitar të Traumës, Kodi Postar 1000
Durrës, Krujë, Materniteti Krujë, Rruga Nënë Tereza, Kati 2 dhe Kati 3
Fier, Kirurgjia e Programuar dhe Urgjenca, Kati II, Spitali Rajonal, Rr. Çamëria, Fier dhe Materniteti Kati II, Fier.
Shkodër, Spitali Rajonal Shkodër, Rruga "Kole Heqimi" 11, Kati i I, përballë sallave kirurgjikale.
Korçë, Spitali Rajonal Korçë, Rruga "Todi Vogli", Lagjja nr.4
Korçë, Pogradec, Materniteti, Rruga "Andon Xoxa", Lagjja nr.3, pranë xhamisë.
Gjirokastër, Rruga 18 Shtatori, Spitali Omer Nishani, Kati I Mikrokirugji, Kati II Sallë Operative dhe Kati II Obstetrike-Gjinekologji.
Korçë, Pogradec, Spitali Pogradec, Rruga "Islam Dani".
Fier, Lushnjë, Lagjja "Xhevdet Nepravishta", Rruga "Stadiumit", Spitali "Ihsan Cabej", Kati 0
Kukës, Tropojë, Lagjja Partizani, Rruga Agim Ramadani, Spitali Tropojë, Kati II, Bajram Curri
Vlorë, Sarandë, Lagjja Nr.4, Rruga Onhezmi, Spitali Petro Nako, Kati II, dhe Kati III te Materniteti, Kati II Kirurgjia
Lezhë, Materniteti Kati II, Rr. Luigj Gurakuqi, Lezhë.
Elbasan, Librazhd, Spitali Librazhd, Blloku Operator, Kati II.
Dibër, Bulqizë, Lagjja Minatori, Qyteti i Vjetër, Spitali i Bulqizës, kati II
Tiranë, Bulevardi Zogu i Parë, Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Mbretëresha Geraldinë, Blloku Operator, Kati II
Kukës, Spitali Kukës, Rruga "Spitali", Lagjja Nr.7
Tiranë, Spitali Universitar Shefqet Ndroqi, Kati i IV, Rruga Dr. Shefqet Ndroqi
Lezhë, Kirurgjia e Programuar dhe Urgjenca, Kati II, Spitali Rajonal, Lagja Varosh
Vlorë, Lagjja Partizani, Spitali Rajonal Vlorë, pranë konsultave mjekësore
Korçë, Ersekë, Spitali "Shaniko Jupasi", Kati II, Rruga "Dhori Qirjazi", Ersekë, Kolonjë.
Berat, Spitali Rajonal Berat, Lagjja Kushtrim, Kati 0 dhe Kati 2
Tiranë, Spitali Kavajë, Rruga Qazim Karriqi, Lagjja Nr.2, Kati 0 dhe Kati 2
Dibër, Burrel, Rruga Ibrahim Temo, Spitali Xhavit Mara, Kati II Kirurgji dhe Obstetrike-Gjinekologji.
Dibër, Peshkopi, Rruga Spitali, Spitali Rajonal Dibër Rrahim Xhika, Kati -I Abortar dhe Kati IV Kirurgji
Shkodër, Pukë, Spitali ''Elez Selimi'', Sheshi Tërbuni, Sh.5 4401, Kati 0
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Blvd. 4 Bajram Curri, Materniteti "Koço Glozheni", Centrali i Sterilizimit, Kati 0
Elbasan, Gramsh, Spitali Gramsh, Blloku Operator, Kati II.
Durres, Blloku Operator, Kati II, Spitali Rajonal Durrës.
Elbasan, Rruga L.Haxhijas, Spitali Rajonal Elbasan, Blloku Operator, Kati II
Lezhë, Rrëshen, Spitali ''Shenjta Mari'', Rruga Vincenco De Paoli, Kati 0
Durrës, Krujë, Spitali Krujë, Rruga Nënë Tereza, Kati 0, Kati 2 dhe Kati 4
Tirane; Kashar, Njesia D,O2 D 03 seksioni 1/B kati i pare, Objekti 2Nk Group, Rruga Pavaresia;"

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 10.12.2015)
Mbledhje e datës 23.09.2015 për: Shqyrtim i Ankesës për Shfuqizim të Vendimit të Komisionit të Dhënies së Konçensionit(Partneritetit Publik Privat)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2023
Kontrate pengu (21.05.2018)
Kontrate pengu (27.04.2017)
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.02.2023
Te dhenat e ARBK per shoqerine Investital, date 18.02.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Statuti dhe akti i Themelimit të SANISERVICE
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2018)
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Njoftime Prokurime Publike: Ftesë për Ofertë Ministria e Shëndetësisë datë 16 Shkurt 2015
Formulari i Njoftimit të Fituesit datë 05 Tetor 2015
Formulari i Publikimit të Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar datë 28 Dhjetor 2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 192 469 089,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -195 417 747,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -10 511 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 265 044 494,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 89 156 768,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -160 163 154,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 152 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 370 525 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 074 953 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 436 905 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 729 033 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:871 080 768,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:113 086 400,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala