Skip to content
Ofrimi i setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimi i mbetjeve biologjike dhe dezinfektimi i sallave kirurgjikale.

SANISERVICE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-27 14:44:03

NIPT: L51910021C
Administrator: Admir Daca
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterilë, furnizimin me material mjekësor steril një përdorimesh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale dhe ambienteve ku do të ofrohet ky shërbim, në spitalet universitare dhe rajonale të vendit, apo dhe spitale të tjerë, sipas planit të racionalizimit spitalor në Republikën e Shqipërisë, në zbatim të konçesionit/partneritetit publik privat të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë sipas njoftimit të fituesit nr. 1440/13 prot. datë 23. 06. 2015.
Emërtime të tjera Tregtare: SaniService
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03.07.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 438 200,00
Numri i pjesëve: 4
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Më datë 02.05.2017, u depozitua në QKB marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr. 2026 Rep., Nr. 618/2 Kol., datë 27.04.2017, lidhur ndërmjet palëve barrëmarrëse: Raiffaisen Bank sh.a dhe barrëdhënëse: U.JET S.r.l, Tecnosanimed S.r.l dhe Investital llc. Kjo marrëveshje u hartua për të siguruar kredinë e marrë nga SaniService sh.p.k për zbatimin e kontratës së konçesionit.

II. Më datë 25.05.2018, u depozitua në QKB marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr.2573 Rep., Nr. 873/3 Kol., datë 21.05.2018, lidhur midis shoqërive SaniService sh.p.k, U.JET s.r.l, Tecnosanimed s.r.l, Investital llc (Barrdhënës/Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Barrëmarrës/Kredidhënës).
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 04.05.2015
Data e Pranimit: 23.06.2015
Data e Nënshkrimit: 10.12.2015
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Shëndetësi
Vlera e Investimit(Lekë): 1503282620 lekë
Kosto Konçesionare: Pagesa për shërbimet e konçesionarit do të kryhet nga buxheti i shtetit nëpërmjet Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
Kosto e Shërbimit: Çmimet e kontratës

Kontrata bazohet në çmimet për njësi, gjithëpërfshirës, sipas ofertës së paraqitur nga konçesionari në proçedurën për dhënien me konçesion dhe pranuar na autoriteti, si në vijim:

i. 37,700 lekë për ndërhyrje me kompleksitet të lartë, siç përcaktohet në nenin 9 të kontratës.
ii. 22,300 lekë për ndërhyrje me kompleksitet të mesëm
iii. 13,900 lekë për ndërhyrje me kompleksitet të ulët
iv. 266 lekë për çdo paketim që mban instrumentet dhe/ose materialet mjekësore ambulatoriale të sterilizuara me autoklavë me avull.
v. 1,090 lekë për çdo paketim me material të sterilizuar me cikël me temperaturë të ulët.

Sigurimi i kontratës 150,400,000 lekë
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shëndetësisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Mëzez, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.5, Nr i pasurise 11/24, zona Kadastrale 2679

Adresa:
1) Tiranë, Njësia bashkiake nr 3, rruga e Dibrës, godina 372, Tirana 1000, pranë Qendrës Spitalore Universitare "Nënë Tereza", urgjenca kirurgjikale, kati -1
2) Tiranë, Njësia Bashkiake nr 11, Rruga Lord Bajron, brenda ambienteve të Spitalit Universitar të Traumës, Kodi Postar 1000
3) Durrës, Krujë, Materniteti Krujë, Rruga Nënë Tereza, Kati 2 dhe Kati 3
4) Fier, Kirurgjia e Programuar dhe Urgjenca, Kati II, Spitali Rajonal, Rr. Çamëria, Fier dhe Materniteti Kati II, Fier.
5) Shkodër, Spitali Rajonal Shkodër, Rruga "Kole Heqimi" 11, Kati i I, përballë sallave kirurgjikale.
6) Korçë, Spitali Rajonal Korçë, Rruga "Todi Vogli", Lagjja nr.4
7) Korçë, Pogradec, Materniteti, Rruga "Andon Xoxa", Lagjja nr.3, pranë xhamisë.
8) Gjirokastër, Rruga 18 Shtatori, Spitali Omer Nishani, Kati I Mikrokirugji, Kati II Sallë Operative dhe Kati II Obstetrike-Gjinekologji.
9) Korçë, Pogradec, Spitali Pogradec, Rruga "Islam Dani".
10) Fier, Lushnjë, Lagjja "Xhevdet Nepravishta", Rruga "Stadiumit", Spitali "Ihsan Cabej", Kati 0
11) Kukës, Tropojë, Lagjja Partizani, Rruga Agim Ramadani, Spitali Tropojë, Kati II, Bajram Curri
12) Vlorë, Sarandë, Lagjja Nr.4, Rruga Onhezmi, Spitali Petro Nako, Kati II, dhe Kati III te Materniteti, Kati II Kirurgjia
13) Lezhë, Materniteti Kati II, Rr. Luigj Gurakuqi, Lezhë.
14) Elbasan, Librazhd, Spitali Librazhd, Blloku Operator, Kati II.
15) Dibër, Bulqizë, Lagjja Minatori, Qyteti i Vjetër, Spitali i Bulqizës, kati II
16) Tiranë, Bulevardi Zogu i Parë, Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Mbretëresha Geraldinë, Blloku Operator, Kati II
17) Kukës, Spitali Kukës, Rruga "Spitali", Lagjja Nr.7
18) Tiranë, Spitali Universitar Shefqet Ndroqi, Kati i IV, Rruga Dr. Shefqet Ndroqi
19) Lezhë, Kirurgjia e Programuar dhe Urgjenca, Kati II, Spitali Rajonal, Lagja Varosh
20) Vlorë, Lagjja Partizani, Spitali Rajonal Vlorë, pranë konsultave mjekësore
21) Korçë, Ersekë, Spitali "Shaniko Jupasi", Kati II, Rruga "Dhori Qirjazi", Ersekë, Kolonjë.
22) Berat, Spitali Rajonal Berat, Lagjja Kushtrim, Kati 0 dhe Kati 2
23) Tiranë, Spitali Kavajë, Rruga Qazim Karriqi, Lagjja Nr.2, Kati 0 dhe Kati 2
24) Dibër, Burrel, Rruga Ibrahim Temo, Spitali Xhavit Mara, Kati II Kirurgji dhe Obstetrike-Gjinekologji. Dibër, Peshkopi, Rruga Spitali, Spitali Rajonal Dibër Rrahim Xhika, Kati -I Abortar dhe Kati IV Kirurgji Shkodër, Pukë, Spitali ''Elez Selimi'', Sheshi Tërbuni, Sh.5 4401, Kati 0
25) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Blvd. 4 Bajram Curri, Materniteti "Koço Glozheni", Centrali i Sterilizimit, Kati 0
26) Elbasan, Gramsh, Spitali Gramsh, Blloku Operator, Kati II.
27) Durres, Blloku Operator, Kati II, Spitali Rajonal Durrës.
28) Elbasan, Rruga L.Haxhijas, Spitali Rajonal Elbasan, Blloku Operator, Kati II
29) Lezhë, Rrëshen, Spitali ''Shenjta Mari'', Rruga Vincenco De Paoli, Kati 0
30) Durrës, Krujë, Spitali Krujë, Rruga Nënë Tereza, Kati 0, Kati 2 dhe Kati 4

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçesioni (datë 10.12.2015)
Mbledhje e datës 23.09.2015 për: Shqyrtim i Ankesës për Shfuqizim të Vendimit të Komisionit të Dhënies së Konçensionit(Partneritetit Publik Privat)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 16.11.2020
Kontrate pengu (21.05.2018)
Kontrate pengu (27.04.2017)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Statuti dhe akti i Themelimit të SANISERVICE
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2018)
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike: Ftesë për Ofertë Ministria e Shëndetësisë datë 16 Shkurt 2015
Formulari i Njoftimit të Fituesit datë 05 Tetor 2015
Formulari i Publikimit të Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar datë 28 Dhjetor 2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -10 511 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 265 044 494,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 89 156 768,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -160 163 154,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 152 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 436 905 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 729 033 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:871 080 768,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:113 086 400,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


HIDROALBANIA ENERGJI
Kukës
LENGARICA & ENERGY
Tiranë
ALMARINE
Tiranë
DOMI TEC
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala