Skip to content

"MEGAPHARMA"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-09 12:31:14
JSON

NIPT: J61814028F
Administrator: Robert Çina, Rasim Hamzaraj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport,ri-eksport, ruajtje, shperndarje, shitje me shumice e pakice te artikujve farmaceutik dhe parafarmaceutik, produkte ushqimore me origjine shtazore, shtesave ushqimore dhe produkteve bimore, produkteve kozmetike, produkte per mjeksi estetike, bimeve medicinale, barnave narkotike dhe psikotrope, paisjesh mjeksore dhe laboratorike, reagenteve dhe kiteve, paisjeve dhe materialeve laboraterike dentare, te licensuara nga organet e tjera kompetente ne rastet kur kerkohet, detergjent, dezifektant. - Servis dhe mirembajtje paisjesh mjeksore, paisjesh dentare - Dhenie me qera zyrash dhe ambjentesh. Çdo aktivitet ndihmes ne perputhje me legjislacionin shqiptar i cili i sherben aktivitetit te saj kryesor.
Emërtime të tjera Tregtare: "MEGAPHARMA"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/06/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 120 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ORANGE FARMACI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 21.11.2018 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82322031K, me adresë në Tiranë, Farkë, Mjull, Bathore, Zona Kadastrale 2704, volume Nr. 9, Faqe 99, me Nr. Pasurie 484/7, me administrator Denion Shengjergji dhe Arjan Hamiti, me status aktiv. "MEGAPHARMA" shpk zotëron 75% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas të dhënave të QKB deri më 09.06.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Motor me targë AR 354
2) Tiranë, Makina me targë AA733RH
3) Tiranë, Farkë, Fiat Doblo me targë AA 940 TN
4) Tiranë, Makina me Targë AA 354 LU
5) Tiranë, Motorr me targë AJ 160
6) Tiranë, Makinë me targë AA732RH
7) Tiranë, TR 5892 N
8) Tiranë, Makina me targë AA 126 NP
9) Tiranë, Makine me targë TR 9015 R.
10) Tiranë, Farkë, Mjeti Motorr me targë BA223
11) Tiranë, Farkë, Fiat Doblo me targë AA 942 TN
12) Tiranë, Motor me targë AN 472
13) Tiranë, Motorr me targë AJ 083
14) Tiranë, Automjet me targë AA 837 FX
15) Tiranë, Motorri me targë AJ 298
16) Tiranë, Farkë, Fiat Doblo me targë AA 423 TN
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
II.7.B.2 - Tregtimi me shumicë i barnave (për kafshë)
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farkë, Mjull Bathore, Rruga e Elbasanit, Nr.4, perballe TEG

Adresa:
Tiranë, Farkë, Mjull Bathore, Rruga e Elbasanit, Objekti Nr. 4, përballe TEG

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.01.2021
Kontrate shitje kuotash 20.08.2009
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 30.06.2009
Kontrate shitje kuotash 14.09.2018
Kontrate shitje kuotash 18.10.2018
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.06.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 186 059 698,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 148 307 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 124 670 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 127 289 936,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 138 839 960,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 102 413 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 35 338 598,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 27 838 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 21 973 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 38 723 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 36 196 486,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 382 138 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 487 544 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 274 027 523,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 322 054 737,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 311 293 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 811 718 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 208 126 331,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 899 595 241,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 864 803 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 912 057 912,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 886 514 403,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja