Skip to content

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-18 14:43:50
JSON

NIPT: J62026003M
Administrator: Skender Allkja
Objekti i Veprimtarisë: Drejtim laboratosh per prova,analiza,kontrolle,studime dhe kerkime per materialet.Kontrolle dhe vertetime per sistemin e garancise dhe cilesise. Dhenie sherbimesh teknike e administrative lidhur me projektimin dhe realizimin e vaprave te inxhinierise civile, hidraulike, industriale, hidrike, kimike, elektrike, telefoni ke dhe detare. Zhvillimi i praktikave prane zyrave publike. Kryerje projektesh, rilevimesh, matjesh, kontabilitetesh, drejtime punimesh dhe kolaudime. Sherbime per urbanistiken,topomanistiken,gjelberimin. Kerkime,analiza,stu dime,kontrolle,sondazhe e verejtje per ekologjine dhe ambientin. Softweristica dhe programime.Veprime tregtare dhe financiare te tundeshme dhe ta patundeshme te nevojshem per vazhdimsine e objektit.Laborator dhe studime gjeologjike. Studime te sizmologjise inxhinierike dhe studime gjeofizike ne pergjithesi.
Emërtime të tjera Tregtare: A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08.08.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 155 310 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Kamion Mercedes Benz TR 2588 A
2) Tirane, Vore, VORE VOLKSWAGEN CADDY, me targe AA 405 LU
3) Tirane, Automjet Mitsubishi me Targe TR 9056 I
4) Tirane, Kamion BENZ me Targe TR 2760 F
5) Tirane, Kamion BENZ me Targe TR 1245 G
6) Tirane, AA 319 HR
7) Tirane, Furgon FORD me Targe TR 4526 P
8) Tirane, Vore, Mitsubishi me targe AA 236 OI
9) Tirane, Vore, Kamion Renault me targe AA 963 KA
10) Tirane, MITSUBISHI L200, me targe AA 864 KU
11) Tirane, Vore, Mercedes Benz me targe TR 2440 T
12) Tirane, Vore, Autoveture Volkswagen SHARAN me targe AA 762 KA
13) Tirane, Autosonde ASTRA me Targe TR 2679 E
14) Tirane, Vore, Mitsubishi me targe AA 068 OB
15) Tirane, Vore, Iveco Fiat me targe AA 164 LA
16) Tirane, Kamion marka VOLVO me targe AA 839 DY
17) Tirane, Vore, Mitsubishi me targe AA 715 NJ
18) Tirane, Vore, NISSAN NAVARA, me targe AA 985 MB
19) Tirane, ATP FORD TR 6562 P
20) Tirane, Mitsubishi me targe AA 639 FJ
21) Tirane, Vore, NISSAN PICK-UP, me targe AA 483 ML
22) Tirane, Vore, VOLKSWAGEN CADDY, me targe AA 367 LU
23) Tirane, Mitsubishi Pajero me targe AA 764 PF
24) Tirane, TR 7887 L
25) Tirane, Vore, Automjeti me targe: AA 559 YT
26) Tirane, Toyota me targe AA 165 LA
27) Tirane, Automjet Marka MITSUBISHI me Targe AA 037 EZ
28) Tirane, Autosonda TAM me targe AA 594 AH.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vore, PICAR, Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 12, Picar Vorë, Ndërtesë tre kate me numër Pronësie 495978 dhe me numër Pasurie 40/57

Adresa:
Tirane, Vore, PICAR Ne territorin e kompanise ELEZAJ, me nr.Pasurie 246/14 volum i 7, faqe 180, ZK 3974 ne Picar

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.06.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.05.2010
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 29.06.2020
Kontrate shitje me kusht 02.02.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 690 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 737 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 37 931 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 119 414,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 47 683 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 51 037 984,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 55 576 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 029 685,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:181 980 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:213 428 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:253 616 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:267 517 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:254 171 371,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 201 592 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 238 008 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 163 263 194,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala