Skip to content

ALB TIEFBAU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 07:00:32
JSON

NIPT: J66703049C
Administrator: Flamur Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Sipërmarrje ndërtimesh të veprave të ndryshme si: Ndërtim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, metro, tunele. Ndërtim ujesjellesa,punime në diga,hidrocentrale,vepra kullimi e vaditje.Ndërtim ura dhe vepra arti,godine civile,industriale dhe turistike.Punime topogjeodezike,punime nëntokësore,punime dhe mbrojtje lumore,sistemime hidraulike dhe bonifikime.Restaurime,shërbime hidrosnitare,dhënie me qera e makineri dhe pajisje. Prodhim dhe tregtim i materialeve të ndërtimit si asfalt,beton dhe inerte, materiale parafabrikate dhe prodhime të tjera betoni. Imort-Eksport, agjensi turistike,servis,tregtim karburante dhe vajra lubrifikante.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB TIEFBAU
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/06/1994
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 315 500 000,00
Numri i pjesëve: 315 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Leje per Perdorim Burimi Ujor Nëntokësor, KBU DRIN-BUNE -
Çertifikatë për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari të vet brenda vendit -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Lagjja Qemal Stafa, Rruga Studenti, Sheshi 2-Prilli, pallati Fishta 2, zona kadastrale 8591, nr pasurie 2/988-N8

Adresa:
1. Tirane, Hartim I projektit dhe zbatimi I punimeve per ndertimin e godines 27 ne zonen zhvillimore Rruga 5 Maji, Strukture banimi dhe sherbimi 5 kate dhe nje kat parkim nen toke , Objekti 27

2. Lushnje, Rehabilitimi i Perroit Lushnje dhe rikualifikimi urban i zonave rreth tij

3. Durres, Zone e re per zhvillim ne Spitalle, Rikonstruksioni i Rrugeve Miqesia dhe Azem Hajdari, Loti II Rruga Miqesia, Njesia Administrative Spitalle

4. Shkoder, Bushat, Stajke Komuna Bushat

5. Shkoder, Lagjja 10 Korriku, Rajoni 4, Kantieri Tepe

6. Shkoder, Kontrata A“ Mirëmbajtje me Performancë e Akseve Kryesorë të Rajonit Verior ”

7. Shkoder, Rikonstruksion i Poliklinikes se Specialiteteve Shkoder

8. Shkoder, Nderhyrje ne zona historike per forcimin e potencialit historik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj.

Faqja Web:
www.albtiefbau.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.02.2021
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate shitbleje e kuotave te kapitalit 06.11.2010
Vendimi per rritjen e kapitalit 21.06.2013
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit 15.02.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.05.2018
Kontrate shitje kuotash 16.06.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 26 403 140,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 014 933,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 721 573,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 282 226,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 476 762,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 24 270 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 132 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 571 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 023 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 25 437 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 40 916 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 75 379 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 59 052 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:725 085 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:260 221 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:432 743 438,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:599 670 709,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:641 711 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:768 027 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:395 260 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:883 150 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 517 246 197,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 694 291 453,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 948 186 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 485 160 021,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 832 329 726,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli