Skip to content

ERZENI/SH (Ish ARZENI) Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-24 12:00:56
JSON

NIPT: J66902027T
Administrator: Artor Lesha
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe tregëtimi brenda dhe jashtë vendit me shumicë dhe pakicë i mobiljeve të gjitha llojeve për objekte banimi, objekte publike, të sistemit shkollor, administrativ, shëndetësor, të biznesit, me bazë druri dhe kombinime dru, metal, plastike, tekstil. Prodhimi dhe tregëtimi brenda dhe jashtë vendit me shumicë dhe pakicë i karrigeve metalike, karrigeve prej druri dhe të kombinuara, mobiljeve të buta. Prodhimi dhe tregëtimi brenda dhe jashtë vendit me shumicë dhe pakicë i dyerve me material drusor dhe metalik të brendshme, dyerve të blinduara, dyerve antipanik, dyerve special për sistemin shëndetësor, institucione e biznese. Prodhimi dhe tregëtimi i materialeve të ndërtimit. Prodhimi dhe tregëtimi brenda dhe jashtë vendit me shumicë dhe pakicë i materialeve, aparaturave, paisje elektrike, agregateve dhe përcjellësave elektrike të gjitha llojeve. Ndërtimi i objekteve të banimit, objekteve administrative, shkollore, shëndetësore, objekteve industrial dhe të biznesit. Import & eksport dhe tregëtimi me shumicë dhe pakicë i prodhimeve industriale, prodhimeve ushqimore, produkteve bujqësore, artikujve elektroshtëpiake dhe teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, materialeve ndërtimi, plehrave kimike, materiale dhe artikuj të gjitha llojeve dhe pjesë këmbimit të tyre, shërbime servisi automjetesh, import eksport tregtimin me shumicë i vajrave lubrifikantë e karburanteve. Import & eksport, prodhimi dhe tregëtimi, i pajisjeve dhe aparaturave spitalore. Transport për vete dhe të tretë.
Emërtime të tjera Tregtare: ERZENI/SH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.01.1995
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 35 585 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Shoqeria Koncesionare Tirana 4, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.10.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02219001K, me adrese ne Tirane, Rruga Murat Toptani, Objekti Nr. 3, me administrator Elti Fusha. ERZENI/SH shpk zotëron 10.16% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 24.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Shkodër, SH 6982 D, Kamion, Man, ngjyrë blu
2) Shkodër, AA 168 BY, Furgon, Benz Sprinter
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Liçence për transport mallrash për të tretë dhe me qira. -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Lagjja Bahçallek, Rruga Nacionale Shkodër-Tirane, nr pasurie 17/910, zona kadastrale 8591

Adresa:
1) Tiranë, Kashar; Katundi i Ri, Rruga Dardania, Katund i Ri, Kashar, Tirane, miratuar me Leje Ndertimi Nr. Prot. P-24422/7 dhe Vendim Nr. P-24422/5 Ndertim objekti "Objekt industrial per prodhim mobilje"
2) Shkodër, Rruga Qemal Draçini, pranë bankës UBA
3) Tiranë, Në kryqëzimin e Rrugës Ismail Qemali dhe Rruga 4 Shkurti, Pallat 9 katësh, nr pasurie 3/99, zona kadastrale 8270
4) Shkodër, Rruga Zona Industriale, Magazina me Nr.Pasurie 11/116, Zona Kadastrale 8592
5) Tiranë, Autostrada Tiranë-Durrës, nr pasurie 78/25, zona kadastrale 2105
6) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.8, Rruga Ferit Xhajko, përballë restorant Durrësi, Zona Kadastrale nr. 8360 (Për reklamim)
7) Shkodër, Lagjja Bahçallëk, Rruga e Tiranës, godinë 2 katëshe, kati II-të, nr pasurie 17/872, zona kadastrale 8591
8) Tiranë, Rruga Jordan Misja, Pallati Nr I, Hyrja V, (Për reklamim)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 24.02.2021
Akti i themelimit
Raporti per shtimin e kapitalit 27.12.2009
Kontrate dhurimi kuotash 18.05.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 291 652 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 83 463 045,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 67 867 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 111 396 980,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 131 161 140,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 340 930 148,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 319 185,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 27 955 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 018 243 798,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:651 164 782,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:548 493 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:640 484 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:914 057 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 312 835 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 196 818 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 279 142 535,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala