Skip to content

THE BLUE STAR Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-30 12:13:30
JSON

NIPT: J73721019U
Administrator: Andrea Miço
Objekti i Veprimtarisë: Kryerje te aktivieteve per investime ne fushen e ndertimit, komplekse civile, sociale , turistike, bujqesore, indrustriale, komplekseve te tregtimit dhe sherbimit.Krijimi i shoqerive te tjera tregtare ne bashkepunim me persona fizik dhe juridike ne vend dhe jashte tij. Import - eksport, tregtim i mallrave te ndryshme ushqimore dhe indrustriale.Prodhim dhe tregtim i energjise elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: THE BLUE STAR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/07/1996
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 18 300 000,00
Numri i pjesëve: 18 300
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: REJ ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.12.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K94821601Q, me adrese ne Durres, Rruga Plazhi/13, nr pasurie 47/27/Nd, zona kadastrale nr 8518 , me administrator Gzim Sallilari. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria THE BLUE STAR me 8% te kapitalit dhe shoqeria REJ me 92% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce Moglice DUSHAR Hidrocentral , Zona Kadastrale 1578, Nr. Pasurie 121, Mali i Bofies

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim per Zmadhim Kapitali, date 02.12.1998
Vendim per Zvogelim Kapitali, date 01.07.1999
Vendim per Zmadhim Kapitali, date 15.12.1999
Kontrate Shitje Kuotash date 12.07.2001
Kontrate Shitje Kuotash date 19.01.2005
Kontrate Shitje Kuotash date 31.08.2009
Raport per Zmadhimin e Kapitalit date 16.09.2009
Vendim per Zmadhim Kapitali, date 20.10.2009
Vendim per Zvogelim Kapitali, date 20.10.2014
Kontrate Dhurimi Kuotash date 03.03.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2009-2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 974 908,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 20 218 324,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 083 601,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 370 571,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -324 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -315 875,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -442 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -370 168,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -215 630,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 261 031,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 727 767,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 8 363 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:28 624 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:30 619 588,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 964 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 7 487 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 24 996 866,00
Punuar Nga : A.Baja