Skip to content

Matrix Konstruksion Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-23 10:21:48
JSON

NIPT: J91306009Q
Administrator: Ida Mezini
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim të mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, të materialeve të ndërtimit, me shumicë e pakicë etj. Veprimtari në fushën e ndërtimit e projektimit, restaurimit të objekteve kulturore ose të kultit, veprimtari imobiliare për shitje e blerje, veprimtari në fushën e turizmit, bar-restorant, hotel. Import-eksport, në fushën e karburanteve, vajrave lubrifikante etj. Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim I energjise elektrike nga burime alternative si parqet e eres, sistemet fotovoltaike, termocentralet, biomasa etj.
Emërtime të tjera Tregtare: MATRIX KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/10/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 526 883 471,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ALBRAIL, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.01.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61314003H, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Shkalla C, Kati 5, Tirane, me administrator Dritan Spahiu. MATRIX Konstruksion zotëron 16.85% të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.03.2022)

II. BLUE TDI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.07.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91926023K, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga "Themistokli Gërmenji", Nr 6, Kati i I, me administrator Ana Lleshi. MATRIX Konstruksion zotëron 32.5% të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.03.2022)

III. ASDC SH.P.K., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08/10/2021 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M12212005I, me adresë në Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga "Nikolla Jorga", Godina Nr.18/2, me administrator Naunka Gorica. MATRIX Konstruksion zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.03.2022)

IV. Omnix Albania, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26/03/2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81527005D, me adresë në Durres, Komuna Draç Lalz Gjiri i Lalzit, Komuna Draç, Durres, me administrator Jamal Abdulsalam M Abuissa. MATRIX Konstruksion zotëron 25% të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.03.2022)

V. SPV BLUE 1, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09/03/2021 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M11512005P, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga "Themistokli Germenji", Nr. 6, Kati 1, me administrator Ana Lleshi. MATRIX Konstruksion zotëron 49% të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.03.2022)

VI. SPV Blue 2, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09/03/2021 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M11517017R, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga "Nikolla Jorga", Godina Nr.18/2, me administrator Ida Mezini. MATRIX Konstruksion zotëron 49% të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Shënime: Daniela Leskaj - perfaqesuese e posaçme sipas prokures se posaçme Nr.378 Rep. ANr.173/2 Kol date 15.04.2016
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Nikolla Jorga, Godina Nr.18/2

Adresa:
Tirane, Rruga ''Frang Bardhi'', Kristal D, prane qendres '' Kristal''
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga ''Don Bosko'', (ish Filanto), Godinë Shërbimi dhe Banimi 10 kate
Tirane, Farke, Sauk (Vile nje kateshe)
Tirane, Rruga Shemsi Haka, Lagjia Ali demi,Ish -Ndermarja Ndertim Minera, Objekti B
Tirane, Rruga Shemsi Haka, Lagjia Ali demi,Ish -Ndermarja Ndertim Minera, Objekti A

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 23.03.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje date 31.01.2005
Kontrate shitje kuotash date 13.12.2010
Vendimi i asamblese se aksionereve per zmadhimin e kapitalit date 30.06.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 25 401 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 21 946 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 62 170 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 43 929 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 12 193 385,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 13 185 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 571 841,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 17 770 557,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 19 819 632,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:324 300 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:364 402 290,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:642 344 761,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:348 756 378,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:103 579 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:133 761 343,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 158 082 084,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 174 441 586,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 103 555 833,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala