Skip to content

PERXHOLA Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-04-28 12:05:08
JSON

NIPT: J92108008O
Administrator: Përparim Golli
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimeve civile industriale, turistike, bujqësore deri në 2 kate dhe mbi 2 kate me kompletime dhe instalime të nevojshme, ndërtime ujësjellës e kanalizime, punime mbrojtjeje, sistemime hidraulike, punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash etj. Tregtim materiale ndërtimi, elektrike, konfeksione të ndryshme, fruta, perime, produkte bujqësore, blegtorale me shumicë dhe pakicë, import, eksport brenda dhe jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: PERXHOLA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 26.05.1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 480 651 000,00
Numri i pjesëve: 480 651
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Donika Kastrioti, nr 4, pallati nr 14, shkalla nr 1, apartamenti nr 21

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE TR1291P Tirane Tirane TIRANE AA116LA Tirane Dajt SURREL Rruga "Dajt", Fshati Surrel, Zona Kadastrale Nr. 3550 Nr. Prone 5/11, Per zhvillimin e punimeve te ndertimit sipas Leje Ndertimi Nr. Prot 29948/6 Date 30/05/2016 Tirane Tirane TIRANE AA479NF Tirane Kashar KASHAR Rruga Industriale Tiranë-Vorë, truall me numër pasurie 83/17, zona kadastrale 2105 Diber Zerqan STRIKCAN Fshati Strikcan, zona kadastrale 3145, numri i pasurise 42/b, objekti numer 1,Zall Okshtun

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 40 662 034,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 74 054 109,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 82 962 174,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:258 724 437,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 234 909 991,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015