Skip to content

ALB-KON Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-18 13:15:53
JSON

NIPT: K06626411C
Administrator: Rruzhdi Konesha
Objekti i Veprimtarisë: Pasuri e perpunim te mineralit te kromit, prodhim koncetrati, shpime nentokesore.Import eksport te blloqeve te betonit, duhan cigare, mallra ushqimore, bujqesore, bime mjekesore , tekstile etj.Kabllo elektrik telefonik .Punime dheu, ndertime civile, ndertime rruge, hekurudhore, vepra arti, ndertime detare, punime restaurime, karpenterie, montime teknologjike, topogjeodezike. Prodhimi dhe tregtimi i energjise elektrike. Transporti i mallrave brenda dhe jashte vendit.Transporti i udhetareve brenda dhe jashte vendit.Agjensi doganore, udhetimi dhe spedicioni, autoshkolle. Blerja, grumbullimi, çmontim, demontim, evadimi eksportim te te gjithe llojeve te skrapeve te dala nga makinerit e paisjet e ndryshme civile dhe ushtarake. Blerja dhe tregtimi, magazinimi ruatja e lendeve plasese per perdorim civil. Sherbimi i sigurise dhe i rojeve civile.Sherbime auditimi e konatabiliteti
Emërtime të tjera Tregtare: ALB-KON
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/02/1999
Rrethi: Bulqizë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: MUHURR ENERGY eshte nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L37123701M, me adrese Diber, Muhurr, Diber, me administrator Atli Doda. ALB-KON zoteron 10% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Bulqize, Lagjja e Re

Faqja Web:
[email protected]

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash kapitali 04.02.2013
Kontrate shitje kuotash kapitali 05.07.2012
Kontrate shitje kuotash 11.10.2007
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2023
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: 840 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 828 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 007 934,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 975 704,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 472 461,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 353 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 630 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 452 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 535 609,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 013 189,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 104 092,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 060 803,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2023:32 736 031,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:16 504 982,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:23 443 326,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:45 796 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:57 726 551,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:23 375 323,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:48 561 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:21 347 445,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:9 849 204,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 17 813 333,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 13 471 143,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani