Skip to content

TREZHNJEVA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-06 15:28:21
JSON

NIPT: K19303605O
Administrator: Adem Trezhnjeva
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i ruajtjes dhe i sigurisë publike e private Ruajtja e jetës dhe e shëndetit të personave fizik. Ruajtja, shoqërimi, transportimi i vlerave monetare, sendeve të çmuara etj. Shërbime, mirëmbajtje, pastrimi, katering, import i mjeteve të sistemit vrojtues, sinjalizues, etj. Për importimin, tregtimin dhe instalimin e mjeteve të sistemit vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes të teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni shqiptar, si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pjesëve të telekomunikacionit, radiotelekomunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve, si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve mbrojtëse kundra zjarrit. Ngritjen e Akademisë se Sigurisë, Qendrën e Trajnimit Privat, Trajnimin e Personelit të edukimit teknik-profesional dhe Përgatitjes Fizike për Punonjës Shërbimi të SHPSFse, Drejtues Teknik të SHPSF-se ndërmjet programeve të miratuara të trajnimit Tekniko-Profesional dhe fizik në Akademinë e Sigurisë. Programet e Trajnimit përmbajnë: a. Moduli i aftësimit teorik. b. Moduli i aftësimit praktik 2 (fizik, vetëmbrojtje dhe arme zjarri). c. Moduli i aftësimit teorik, praktik dhe fizik për punonjësit e SHPSF-se të nënkategorisë 1. 3B. Për import/eksport dhe tregtim për armët e kategorive B1, B4, C dhe D, për poligon civil qitje, për aftësim teorik dhe praktik të personave për prodhimin, çaktivizimin dhe riparimin e armeve.
Emërtime të tjera Tregtare: TREZHNJEVA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.12.1994
Rrethi: Tropojë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
I.3.B - Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukes, BAJRAM CURRI Lagjja Partizani, Rruga Jaho Salihi, Pallati Nr.90/3, Shk. Nr.1, Ap. Nr.5

Adresa:
1) Tirane, Njesia Bashkiake Nr.7 ish-Fusha e Aviacionit,God. Nr.22,Pall. Nr.2,Kati I 3,Ap.9
2) Shkoder, Lagjja 3 "Heronjet",pall.12,Bashkia Shkoder

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.08.2020
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 939 967,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 322 284,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 371 319,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 233 370,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 617 255,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 375 100,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 314 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:137 849 160,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:152 887 892,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:130 773 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:103 577 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:106 631 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 65 289 951,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 41 365 845,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 44 832 966,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala