Skip to content

TIRANA TV (Ish "TV 2000")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-04 08:30:18
JSON

NIPT: K21602004F
Administrator: Donald Shena
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e medias dhe televizionit. Transmetime ekskluzive audiovizive, prodhim programesh audiovizive dhe shitblerje te drejtash transmetimi, prodhim, transmetim dhe shitblerje spotesh publicitare, shitblerje aparaturash per prodhim dhe transmetim te programeve audiovizive
Emërtime të tjera Tregtare: TIRANA TV
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/07/2000
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: 3 DS & AF Entertainment, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar ne 19/06/2017 me NIPT L71821001T, me seli ne Tirane, Kashar MEZEZ Rruga ''Veli Dedi'', Ndërtesa Nr.9, Kati 1, Tiranë. Shoqeria administrohet nga Gazmir Spahija dhe ka ortake te vetem Qendra per Informim te Hapur (Sipas te dhenave te QKB deri me 04.07.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me datë 04.07.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Ne daten 24.10.2017, u vendos pushimi i perkohshem i aktivitetit te shoqerise per nje afat te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

Sekuestro

Sipas Urdhrit Nr. 1283/2 Prot., date 15.11.2021, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Najada R. Beqaraj, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria “TIRANA TV” SHPK me NUIS (NIPT) K21602004F. Pala kreditore: Albtelecom. Objekti: Kthim shume ne vleren 53.829 leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, INSITUTI I FIZIKES BERTHAMORE

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.11.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Subjekti TIRANA TV nuk ka regjistruar te dhena ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 12.11.2022
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues per ortakun 3 DS & AF Entertainment, date 12.11.2022
Kontrate shitblerje aksionesh date 24.12.2002
Kontrate shitblerje date 27.07.2017
Kontrate shitblerje kuotash date 18.07.2012
Urdher per venien e sekuestros konservative date 15.11.2021
Vendimi per pezullimin e shoqerise date 24.10.2017
Vendimi per zmadhimin e kapitalit date 08.03.2010
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 12.06.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 04.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 229 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 327 233,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 74 906,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 561 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 457 186,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 3 843 849,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 462 239,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 153 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 455 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 607 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 330 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 9 086 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 8 917 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 10 382 140,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli