Skip to content

3 DS & AF Entertainment
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-12 15:35:53
JSON

NIPT: L71821001T
Administrator: Gazmir Spahija
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e medias dhe televizionit. Transmetime ekskluzive audiovizive, prodhim programesh audiovizive dhe shitblerje të drejtash transmetimi, prodhim, transmetim dhe shitblerje spotesh publicitare, shitblerje aparaturash për prodhim dhe transmetim të programeve audiovizive.
Emërtime të tjera Tregtare: Syri TV (ish 4 DS & AF Entertainment sh.p.k)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/06/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “QENDRA PER INFORMIM TE HAPUR” eshte nje organizate jofitimprurese, e regjistruar ne organet tatimore me NUIS L71603456N, me seli ne Tirane, Rr. Shyqyri Brari, Shk 4, Kati 1, Ap 2 (prane Kopshtit Botanik), perfaqesuar nga themeluesi dhe Drejtori Ekzekutiv Z. Çlirim Peka, shtetas shqiptar, lindur ne 1975 ne KUkes, banues ne Tirane ( Sipas kontrates se shitjes me kusht, date 03.05.2019, )

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.04.2021, terhequr nga QKB date 17.09.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Çlirim Peka, shtetas shqiptare, i datelindjes 1975, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi eshte themelues i organizates QENDRA PER INFORMIM TE HAPUR, me NIPT L71603456N, qe zoteron 100% te kapitalit te 3 DS & AF Entertainment sh.p.k. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.02.2017.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: TIRANA TV një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 20/07/2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21602004F, me adresë në Tirane, INSITUTI I FIZIKES BERTHAMORE, me administrator Donald Shena, me ortak te vetem shoqerine 3 DS & AF Entertainment. Shoqeria aktualisht eshte e pezulluar (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 17.09.2022)

Emi Media Group, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 04/03/2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01510002C, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Pallati i Ri Seksioni 1, Kati 2, me ortak te vetem shoqerine 3 DS & AF Entertainment. Shoqeria aktualisht eshte e pezulluar (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 17.09.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: MASA TE SIGURIMIT TE DETYRIMIT TATIMOR:
Ne date 03.11.2021: Ne baze teKërkesës Nr. 6899 Prot, datë 06.07.2021 te leshuar nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror eshte kerkuar:" Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit 3 DS & AF Entertainment me NUIS (NIPT) L71821001T, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane; Kashar MEZEZ Rruga ''Veli Dedi'', Ndërtesa Nr.9, Kati 1, Tiranë

Faqja Web:
https://www.syri.net/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar 12.11.2022
Ekstrakt historik i regjistrit te pronarit perfitues date 17.09.2022
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 24.02.2020
Kontrate shitje me kusht date 03.05.2019
Deshmia e Trashegimise Ligjore date 08.02.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 226 367,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -16 979 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 266 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 481 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:128 802 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:38 881 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 469 280,00
Punuar Nga : A.B / A. Lala