Skip to content

"ATELIER 4"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-21 07:38:13
JSON

NIPT: K31812012H
Administrator: Alban Efthimi
Objekti i Veprimtarisë: Projektime dhe studime urbanistike: projektime e ndërtime civile, industriale turistike, bujqësore: studime ambientale dhe Vlerësim të ndikimit në mjedis: projektime interierësh: Projektim Peizazhi e sistemimi: studime e projektime hidrogjeologjik dhe gjeologjike: projektime rrugësh, Urash, porte turistike: projektime të inxhinierisë elektrike, të inxhinierisë hidro-mekanike: projektime konstruktive dhe supervizion punimesh: restaurime. Si dhe konsulenca për temat e me sipërme.
Emërtime të tjera Tregtare: "ATELIER 4"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.02.2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 55 100 000,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Zurich Investment Group, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 18.06.2021 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT M11825004M, me adrese ne Tirane, Rruga e Kosovareve, Pallati Dolçka" , Apartamenti 1/2 , Njesia Administrative nr. 5, Tirane, me administrator Alban Efthimi dhe ortak te vetem Alban Efthimi (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 21.07.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë S. FRASHERI P. TID BALLKAN 2/2

Adresa:
1) Berat, Apartament me Nr. Pasurie 13/221+1- 1, Vol.12, Fq.204, ZK 8501, Lagjja ''Dëshmorët e Kombit'', Shkalla 1, Kati 2, Ap.1,
2) Berat, Elbasan, Librazhd, Apartament me Nr. Pasurie 8/270+1 -2, Vol 16, Fq 114, ZK 2446

Faqja Web:
www.atelier4.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.07.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 08.07.2019
Kontrate shitje kuotash 14.12.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 16.09.2016
Kontrate transferimi te drejtash dhe detyrimesh (nepermjet dhurimit) 28.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 20 629 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 881 858,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 23 349 991,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 37 519 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 89 170 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 17 645 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 070 326,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 618 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:240 510 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:248 745 899,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:199 065 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:334 907 343,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:228 016 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 103 515 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 70 298 519,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 55 958 694,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala