Skip to content

ERALD-G (Ish GEZIM ISLAMI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-06 13:38:19
JSON

NIPT: K36306784K
Administrator: Gezim Islami, Eraldo Islami
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe vleresim te pasurive te paluajtshme.Veprimtari ekspertize lidhur me ndikimin në mjedis dhe auditim mjedisor.Studim dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloj. Hartimi i akteve te ekspertizes per zjarret e rena.Sherbime te planifikimt urban.
Emërtime të tjera Tregtare: ERALD-G
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.06.2006
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 122 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. JOINT VENTURE PACE & ERALD-G, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 19.03.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L86627701E, me adrese ne Diber, Peshkopi, Fshati Herbel, Ndertese private ne Z.Kadastrale 1951, Nr.Pasurie 796/61/2, me administrator Gezim Islami. ERALD-G shpk zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.04.2021)

II. KERNAJA POWER, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 09.10.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L77212701K, me adrese ne Diber, Maqellare HERBEL Fshati Herbel, Ndertese private ne Zonen Kadastrale 1951 me Nr.pasurie 796/61/2, me administrator Gezim Islami. ERALD-G shpk zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.04.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Maqellare Zyra në katin e parë, banesa 2- katëshe në lindje të fshatit herbel, Komuna Maqellarë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.04.2021
Statuti i shoqerise
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 13.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 36 484 726,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 24 936 403,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 31 407 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 29 233 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 130 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 122 092,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 838 266,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 413 410,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:98 762 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:98 054 092,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:65 152 574,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:89 998 927,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:56 156 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 31 076 941,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 25 962 401,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 19 231 526,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala