Skip to content

ERALD-G (ish "GEZIM ISLAMI")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-28 14:22:11
JSON

NIPT: K36306784K
Administrator: Gezim Islami, Eraldo Islami
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe vleresim te pasurive te paluajtshme. Veprimtari ekspertize lidhur me ndikimin në mjedis dhe auditim mjedisor.Studim dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloj. Hartimi i akteve te ekspertizes per zjarret e rena.Sherbime te planifikimt urban.Përgatitje dhe hartim të dokumentave të vlerësimit të rrezikut, shërbime për sigurinë dhe shëndetin në punë, në fushën e ndërtimeve dhe të shërbimeve. Zhvillimi i planeve të sigurisë, koordinimit, të ndihmës së parë dhe evakuimit.
Emërtime të tjera Tregtare: ERALD-G
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/06/2006
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 122 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “JOINT VENTURE PACE & ERALD-G”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 19/03/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L86627701E, me adrese aktuale ne Diber Peshkopi Fshati Herbel, Ndertesa private Nr.61, dhe me administrator Gezim Islami. “ERALD-G” zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.02.2024)

II. “KERNAJA POWER”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 09/10/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L77212701K, me adrese aktuale ne Diber Maqellare Fshati Herbel, Ndertese private ne Zonen Kadastrale 1951 me Nr.pasurie 796/61/2, dhe me administrator Gezim Islami. “ERALD-G” zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.02.2024)

III. “Unlimited Construction”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 13/09/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L42117004B, me adrese aktuale ne Tirane Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga "Kajo Karafili", Zona Kadastrale 8380, dhe me administrator Kujtim Shtufi dhe Enea Mitrushi. “ERALD-G” zotëron 30% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.02.2024)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Peshkopi, Herbel, Ndertesa private Nr.61

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.04.2021
Statuti i shoqerise
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 13.07.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 50 942 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 95 883 473,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 42 634 415,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 36 484 726,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 24 936 403,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 31 407 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 29 233 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 130 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 122 092,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 838 266,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 413 410,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:194 201 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:175 378 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:106 213 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:98 762 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:98 054 092,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:65 152 574,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:89 998 927,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:56 156 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 31 076 941,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 25 962 401,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 19 231 526,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli