Skip to content

ROEN Company (Ish RREOLAND JEGENI) Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-05 14:18:26
JSON

NIPT: K41914802Q
Administrator: Rreoland Jegeni
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e investimeve dhe investitor në fushën e ndërtimit. Ndërtim objektesh të përmasave të ndryshme, shtëpi vila, objekte, ndërtesa shume katëshe, etj. Ndërtim rrugësh, urash si dhe ndërtime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim, etj. Ndërtim digash, galeri, tunele, ndërtim vepra kullimi, ujitjeje, impiante vaditëse, punime mbrojtëse dhe sisteme hidraulike, punime dhe sistemime elektrike, etj. Ndërtim hec-sh, etj. Import- eksport të artikujve të ndryshëm transporti dhe punë, makineri e pajisje Hec-sh, etj. Aktivitet në kuadrin e investimit dhe menaxhimit në fushën e shërbimeve publike, si të Shërbimit të Regjistrit të Barreve Siguruese.
Emërtime të tjera Tregtare: ROEN Company
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/06/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. GAIA, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 05/10/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02207010S, me adrese ne Tirane, Rruga Urani Pano, Ndertesa nr. 5, Hyrja 8/1, Ap. 19, me administrator Durim Kraja. ROEN Company zoteron 39% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 05.04.2022)

II. HEC GOMSIQE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 09/10/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92213011R, me adrese ne Tirane, Rruga e Dibres, Qendra e Biznesit Observator, Prane Selvise, Kati XII, me administrator Rreoland Jegeni. ROEN Company zoteron 51% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 05.04.2022)

III. HEC VLUSHE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 14/07/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81915002A, me adrese ne Tirane, Rruga e Dibres, Qendra e Biznesit Observator, Prane Selvise, Kati XII, me administrator Luciano Bressan, Rreoland Jegeni dhe Fausto Schneider. ROEN Company zoteron 49% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 05.04.2022)

IV. REGJISTRI I BARRËVE SIGURUESE (R.B.S), nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 22/04/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K91627014G, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga e Dibres, Qendra e Biznesit Observator, Prane Selvise, Kati XII, me administrator Brunilda Jegeni. ROEN Company zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 05.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Dibres, Qendra e Biznesit "Observator", kati XII

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 05.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -7 807 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -24 260 191,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -3 939 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 783 999,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 397 470,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 126 220,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -85 481,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -35 533,00
Punuar Nga : A.Lala