Skip to content

I.D.K - KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-06 15:15:10
JSON

NIPT: K51408016J
Administrator: Gramos Dalipi
Objekti i Veprimtarisë: Sinjalistike rrugore vertikale, horizontale, siguri rrugore, ndriçuese dhe jondriçuese, studim, projektim, prodhim, montim, tregtim dhe zbatim te tyre. Import-eksport, tregti me shumice dhe pakice te sinjalistikes rrugore, targa prokate, metale per skrap, veshjeve te punes, paisje dhe veshje per parandalimin e aksidenteve, per sigurimin teknik ne pune, vegla pune te pajisjeve dhe pjeseve industriale, telekomunikacioni, pajisje elektrike etj. Aktivitet ne fushen e ndertimit, ndertimet civile dhe industriale, rikonstruksione dhe mirembajtje civile, industriale, mirembajtje rrugore rutine dhe dimerore, ndertim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tranvaje, metro, punime nentoksore, kanalizime, ura e vepra arti. Rrjete inxhinierike per ujesjellesa, gazsjellesa linja tensioni te larte e te ulet, telefoni, ndriçim, punime te inxhinierise se mjedisit etj. Prodhimi, tregtim i farave, fidaneve etj, Sherbime profesionale per zbatim dhe projektim lidhur me pyje dhe kullota.
Emërtime të tjera Tregtare: I.D.K - KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.06.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 240 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Kamion Scania 113 H, me targe TR 3485 T.
2) Tirane, Kamioncine Mercedes Benz, Targa AA 413 UZ
3) Tirane, Berxull, Mjeti ATV me targa AA 287 AO
4) Tirane, Kamionçine Mercedes Benz Targa TR 7649 P
5) Tirane, TR 5992 R
6) Tirane, Berxull, Mjeti ATP me targa AA 933 YK
7) Tirane, Vore, Kamion me targa AB 319 AF
8) Tirane, Kamion Mercedes Benz AA 053 TJ
9) Tirane, Vore, Kamionçine Dopiokabine ATP, Targa AA 071 RE
10) Tirane, Kamion Man me targe: AA 985 NB
11) Tirane, Vore, Kamionçine Dopiokabine ATP Targa AA 625 PY
12) Tirane, Vore, Kamion me targa AB 186 AD
13) Tirane, Vore, Furgon ATP Volkswagen me targe AA 406 PS
14) Tirane, Vore, Kamion Mercedes Benz me targa AA 851 OZ
15) Tirane, Vore, Kamioncine Mercedes Benz me targa AA 852 OZ
16) Tirane, TR 4934 R
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.12, Rruga Zaja, Koder Berxulle, Nr.Pasurie 1014/3, ZK.1167

Adresa:
1) Korce, Rruga Nacionale Korçe-Erseke, km.8, krahu i djathte (toke)
2) Tirane, Rruga e "Zajes", Koder Berxull, Godina 2/A
3) Berat, Çorovode, Skrapar, Radesh, Nr.294/1 (Are)
4) Gjirokaster, Permet, Ndertimi i rrjetit Ujites Bodar - Kutal, Bashkia Permet

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje kuotash 25.10.2006
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 26.05.2010
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 05.05.2009
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 11.12.2019
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 21.12.2018
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 14.12.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 69 555 642,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 41 407 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 36 112 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 63 341 978,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 158 258 097,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 085 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 818 539,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 20 613 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:964 047 085,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:551 692 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:460 127 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:547 671 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:573 399 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 189 910 283,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 130 090 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 173 632 424,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala