Skip to content

K A C D E D J A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 13:13:22
JSON

NIPT: K51712017A
Administrator: Skënder Kacdedja, Ervis Malaj (Adiministrator me te drejta te kufizuara vetem per liçensen per sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, kodi III.2.A(1+2))
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile, Import, eksport, tregtim i artikujve te ndryshëm industriale, ushqimor, blegtoral, agjenci imobiliare, turistike, transport mallrash te të gjitha llojeve, tregtim bimësh medicinale e etero vajore. Tregtim prodhimesh te ndryshme druri, mobilie, orendi, dyer, dritare. Kryerja e shërbimeve funerale. Shërbime ne fushën e mjekësisë, klinike mjekësore, laborator analizash te ndryshme, shërbime ne fushën e stomatologjisë. Agjensi turistike. Pastrim grumbullim i mbetjeve urbane qe dalin nga prishjet e ndërtimit, konsulence, projektime punime duro alumini, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekoreve ne mjedise urbane, shpime pusesh gjeoinxhinierike, meremetime, mirëmbajtje te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: K A C D E D J A
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/12/2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 51 829 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet tip JBC mer targe ADMT79

Tirane, MT, marka Bobcat, tip 553 A me targe AHMT32

Tirane, Mjet Kamion, Marka Mercedes Benz tipi 2643 me targe AB185 CK

Tirane, Kamion tip Mercedes Benz me targe AA 263 FK

Tirane, Mjet MT, Marka BOBCAT, Tipi 9V me targe AIMT85

Tirane, Kamioncine TP, Marka MERCEDES BENZ me targe AB 381 BU

Tirane, Automjet tip ATP, Marka Daimler Crysler, me targe AB 357 AL

Tirane, Kamioncine tip Mercedes Benz me targe, AA 479 EU

Tirane, Automjet tip Mercedes Benz me targe Tr 0344 L

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Don Bosko, Pallati Meld, Kati i dyte.

Adresa:
1. Tirane, Kamez, Rruga Azem Hajdari, Lagjja Nr 5, Zona Kadastrale 2066, Nr pasurie 159/89

2. Tirane, Farke, Ndertim i tregut per shitjet me shumice dhe pakice te produkteve ushqimore (Tirana Agrikulture)

3. Mat, Burrel, “Ndërtim i rrugës varrezat e qytetit – fshati Batër e Vogël, Bashkia Mat, Faza e I-rë”

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 04.07.2017
Kontrate shitje kuotash 21.01.2008
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 08.04.2014
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 21.09.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 35 413 275,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 17 626 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 27 616 149,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 819 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 861 693,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 553 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 653 555,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 500 685,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 360 254,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 386 860,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 912 439,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:248 727 771,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:249 749 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:296 775 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:82 020 246,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:190 273 126,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:127 491 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:144 407 469,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:176 391 401,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 110 392 084,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 132 990 378,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 133 088 369,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli