Skip to content

CREDINS INVEST SH.A.-Shoqëri Administruese e Fondeve (ish "CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive."; ish "Shoqeria Administruese e Fondit te Pensionit SiCRED"; ish "Sigma I.P.P"; ish "GARANTSIG I.P.P. SH. A.")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-14 13:24:47
JSON

NIPT: K52311009R
Administrator: Estela Koçi
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarisë se Shoqerise është: 3.1.1 Administrimi i Sipermarrjeve të Investimeve Kolektive me ofertë publike. 3.1.2 Administrimi i Fondeve të Investimeve Alternative vetëm per Klientë Profesioniste dhe të Kualitikuar. 3.1 .3 Administrimi i Fondeve te Pensionit Vullnetar.
Emërtime të tjera Tregtare: CREDINS INVEST SH.A.-Shoqëri Administruese e Fondeve
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 31/10/2005
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 95 822 394,00
Numri i pjesëve: 233 713
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “BANKA CREDINS”, shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, themeluar me date 31/01/2003 me NUIS K31608801Ome seli qendrore ne Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8 me administrator Maltin Kokurti dhe Monika Milo. Aksionerët e shoqërisë janë Renis Tërshana 18.12%, Aleksandër Pilo 7.67%, B.F.S.E. Holding Bv 15.10%, “Armaar Group” 5.69%, Të tjerë 53.42%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.07.2023)

II. “SICRED” shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, themeluar me date 06/10/2003 me NUIS K42201801Q seli qendrore ne Tiranë Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga "BRIGADA e VIII-te", Vila Nr. 3/1 me administrator Genc Koxhaj. Aksionerët e shoqërisë janë Aleksandër Pilo 46.3%, Monika Milo 4.75%, Maltin Korkuti 4.75%, Kristino Kromidha 4.05%, Renis Tërshana 30.1%, Emi Santo 2.37%, Egi Santo 2.37%, Arben Taipi 2.1%. Petraq Shomo 2.06% dhe Artan Xhori 1.05%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 31.03.2023 terhequr nga QKB date 14.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “CREDINS INVEST SH.A.-Shoqëri Administruese e Fondeve”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, nuk janë të identifikuar.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Vjosa Mujo; Estela Koçi; Eugen Nuri; Armira Çitozi; Egi Santo
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane TIRANE Njesia Nr. 5, Rruga Nikolla Tupe Nr. 1, Kati 3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.07.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta të Ndryshëm
Kontratë Shitje Aksionesh datë 17.09.2007
Vendim i Asamblesë së Aksionerëve, Zmadhim Kapitali datë 16.06.2008
Vendim i Asamblesël së Aksionerëve, Zvogëlim Kapitali datë 05.01.2010
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes së 75% tl aksioneve të shoqërisë "Sigma I.P.P" sha datë 12.04.2011
Vendim i Asamblesë së Aksionerëve, "Mbi miratimin e ndryshimeve në statutin e "Sigma IPP sh.a., transformim në sistemin me një nivel" datë 14.06.2011
Raport i Ekspertit Kontabël, Zmadhim Kapitali datë 15.12.2011
Vendim i Asamblesë së Aksionarëve, "Mbi miratimin e strukturës të shoqërisë" datë 26.03.2014
Vendim i Asamblesë së Aksionerëve, "Mbi miratimin e ndryshimeve në statutin e shoqërisë.." datë 19.06.2015
Miratimi i Ndryshimit të Statutit të Shoqërisë datë 22.04.2016
Ekstrakt i Regjistrit të Aksioneve datë 08.06.2015
Vendim i Asamblesë së Aksionerëve, "Mbi miratimin e aksionerëve dhe strukturës aksionare.." datë 15.03.2017
Vendim i Autoritetit të Mbikqyrjes Bankare, Ndryshimi i Strukturës Aksionare datë 04.03.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 14.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 25 897 059,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 21 015 320,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 018 257,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 328 353,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -5 851 521,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -9 965 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -12 177 027,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -11 622 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -9 521 216,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -10 083 790,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -7 487 742,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -4 158 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 89 832,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -17 929 606,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:78 719 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:66 713 206,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:55 186 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:34 212 285,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:18 804 570,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 982 417,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 294 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 959 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 443 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 527 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 919 592,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 928 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 4 740 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 886 891,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli