Skip to content

"TAULANT" SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-28 07:56:57
JSON

NIPT: K61617040L
Administrator: Ditika Qatipi
Objekti i Veprimtarisë: Projektim objektesh ekonomike, civile, industriale,etj. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi sipas kategorive A: 1,2,3 etj. Vleresimin e pasurive te paluajtshme, import eksport, shitje me shumice dhe pakice te mallrave industriale etj. Hartimi I raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, per te kryer auditimin mjedisor, per hartimin e ekspertizave per problem mjedisor dhe thirrjen si ekspert per te vleresuar nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi.Veprimtari ne fushen e mbrojtjes nga zjarri.Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te çdo lloji.Hartimi i akteve te ekspertizes per zjarret e rena.Sherbime konsulece, studime urbane, sherbime ne planifikim urban, transporti, topografike, gjeologjike, hidrogjeologjike, infrastukture ambjentale. projektim objektesh civile, arsimore, sportive, industrial, bujqesore, ushtarake, infrastrukture. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh. Masterplane-studime e plane rajonale urbanistike. Plan rregullues te pergjithshem per qendra te banuara dhe qytete. Studime pjesore urbanistike. Auditime per Eficencen e Energjise.
Emërtime të tjera Tregtare: "TAULANT" SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/12/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga "Gjik Kuqali", pallati nr.23/2, shkalla nr.1, apartamenti nr.1, kati I-rë.

Adresa:
Tiranë, AA 917 HJ

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar 22.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 4 476 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 287 802,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 054 373,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 472 621,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 685 855,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 718 710,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 134 138,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 076 879,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 310 656,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 300 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 296 522,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:86 684 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:41 161 751,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:61 307 058,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:54 780 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:96 066 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:44 643 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:65 815 842,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:51 528 439,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 203 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 33 203 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 24 699 566,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 14 990 248,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli