Skip to content

RAIFFEISEN LEASING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-12 12:16:51
JSON

NIPT: K61725024D
Administrator: Ankleida Shehu, Estela Themeli
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari qeraje financiare, kredidhenie, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: RAIFFEISEN LEASING
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 28/04/2006
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 263 520 134,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "RAIFFEISEN BANK SH.A", shoqeri aksionare e se drejtes shqiptare, themeluar me 10/06/1997, me NIPT J61911005B, me seli qendrore neTiranë, Rruga e Kavajës, Palllati 71, shk.1, ap. 4 dhe me administrator Erion Serti; Vilma Baçe; Alexander Zsolnai; Christian Canacaris; Elona Mullahi. Aksioner i vetëm i shoqërisë është shoqëria austriake “Raiffeisen SEE Region Holding GmbH”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.06.2021 terhequr nga QKB date 12.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “RAIFFEISEN LEASING”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, nuk janë të identifikuar pronarët përfitues deri me datë 12.07.2023

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femra
Anëtarë Bordi: Migena Arkaxhiu, Dieter Schiedl, Erion Balli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VX - Licencë "Për subjekt financiar jo-bankë"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Tish Daija, Kompleksi Haxhiu, Godina 1, Kati 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta të Ndryshëm
Statut i Shqoërisë "Raiffeisen - Leasing International Gesellsvhaft" m.b.H.
Statut i Shoqërisë Raiffeisen Bank sha
Vendim i Asamblesë së Aksionerëve, Zmadhim Kapitali datë 22.06.2011
Vendim i Asamblesël së Aksionerëve, Zmadhim Kapitali datë 17.05.2012
Ekstrakt i Regjistrit të Aksioneve datë 18.10.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 74 129 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 64 663 828,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 70 637 826,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 24 975 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 93 941 725,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 90 405 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 101 258 597,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 83 800 319,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 71 505 475,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 73 397 842,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 71 575 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 75 440 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 63 484 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 56 376 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -4 556 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:208 063 118,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:199 589 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:179 280 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:178 268 112,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:236 463 909,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:277 794 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:226 240 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 219 466 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 209 725 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 204 458 739,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 158 145 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 164 330 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 179 405 160,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 115 263 458,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 39 302 218,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli