Skip to content

DELTA PHARMA - AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-20 10:03:14
JSON

NIPT: K62202046U
Administrator: Eduard Curraj
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt kryerjen e çdo veprimtarie të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrjen në çdo veprim apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryeje një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar në baze të legjislacionit shqiptar. Distributor dhe shpërndarës i barnave dhe medikamenteve mjekësore. Import eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të barnave dhe medikamenteve mjekësore, barnave popullore, pajisjeve dhe aparaturave mjekësore, mjeteve dhe materialeve ndihmese mjekësore. Import eksport, tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm kozmetike. Import eksport, tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industriale, elektroshtepiake, elektrike e elektronike, pajisjeve informatike, artikuj kinkalerie, bizhuteri, suvenire, artikuj mobilierie, prodhim dhe tregtim artikuj duralumini, pajisjeve të kondicionimit dhe ajrimit e aksesoreve të tyre. Import eksport dhe tregtim me shumicë e pakicë të materialeve të ndërtimit, pjesëve të këmbimit për automjete, tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajra lubrifikante. Agjenci imobiliare për ndërmjetësimin e dhënies me qira dhe shitjes se pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Agjenci turistike, udhëtimi, shitje bileta të 2 transportit ajror, detar, hekurudhor dhe tokësor. Ndërtime civile të te gjitha llojeve. Aktivitete në fushën e ndërtimeve civile, zbatime dhe projektime, prodhime materiale inerte, gurë, qeramike, elemente betoni etj. Ndërtime, projektime rruge, ura, punime hekurudhore, ndërtime ujësjellës, kanalizime.
Emërtime të tjera Tregtare: DELTA PHARMA - AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.04.2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 627 735 200,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Automjet Wolksvagen Caddy me targe TR 2998 T. Tirane Tirane TIRANE Automjet Wolksvagen Caddy me targe TR 2987 T. Tirane Tirane TIRANE VOLKSWAGEN ''TR 6547 P'' Tirane Tirane TIRANE Automjet Wolksvagen Caddy me targe TR 2991 T. Tirane Tirane TIRANE Automjet tip Volkswagen TR 3968 P Tirane Tirane TIRANE VOLKSWAGEN ''TR 6548 P''
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar MEZEZ Autostrada Tirane - Durres, km.3, zona kadastrale 2679, nr.pasurie 19/27/1

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake mr.10, Rruga Him Kolli, nr.8, Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durres, Km.8, Z.kadastrale 2105, Nr.pasurie 1166/26-1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 109 960 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 90 435 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 77 334 221,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 49 945 581,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 16 071 176,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 626 484 896,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 083 343 229,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 102 507 184,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016