Skip to content

DELTA PHARMA - AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-22 07:31:12
JSON

NIPT: K62202046U
Administrator: Eduard Curraj
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt kryerjen e çdo veprimtarie të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrjen në çdo veprim apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryeje një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar në baze të legjislacionit shqiptar. Distributor dhe shpërndarës i barnave dhe medikamenteve mjekësore. Import eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të barnave dhe medikamenteve mjekësore, barnave popullore, pajisjeve dhe aparaturave mjekësore, mjeteve dhe materialeve ndihmese mjekësore. Import eksport, tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm kozmetike. Import eksport, tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industriale, elektroshtepiake, elektrike e elektronike, pajisjeve informatike, artikuj kinkalerie, bizhuteri, suvenire, artikuj mobilierie, prodhim dhe tregtim artikuj duralumini, pajisjeve të kondicionimit dhe ajrimit e aksesoreve të tyre. Import eksport dhe tregtim me shumicë e pakicë të materialeve të ndërtimit, pjesëve të këmbimit për automjete, tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajra lubrifikante. Agjenci imobiliare për ndërmjetësimin e dhënies me qira dhe shitjes se pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Agjenci turistike, udhëtimi, shitje bileta të 2 transportit ajror, detar, hekurudhor dhe tokësor. Ndërtime civile të te gjitha llojeve. Aktivitete në fushën e ndërtimeve civile, zbatime dhe projektime, prodhime materiale inerte, gurë, qeramike, elemente betoni etj. Ndërtime, projektime rruge, ura, punime hekurudhore, ndërtime ujësjellës, kanalizime.
Emërtime të tjera Tregtare: DELTA PHARMA - AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/04/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 903 046 506,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet Wolksvagen Caddy me targe TR 2987 T

Tirane, ATP, VOLKSWAGEN, CADDY, AA611UZ

Tirane, ATP, VOLKSWAGEN, CADDY, AA678ZI

Tirane, ATP, VOLKSWAGEN, CADDY, AA802UC

Tirane, ATP, Mercedes-Benz, 213 CDI, AA 102 LH

Tirane, Automjet Volkswagen Caddy AB 575 DH

Tirane, ATP, VOLKSWAGEN, CADDY, AA609UZ

Tirane, Automjet Wolksvagen Caddy me targe TR 2991 T.

Tirane, Automjet Volkswagen Caddy AB 527 DH

Tirane, Automjet Volkswagen Caddy AB 439 DH

Tirane, Automjet tip Volkswagen TR 3968 P

Tirane, ATP , VOLKSWAGEN CADDY AA512ZI

Tirane, Automjet Volkswagen Caddy AB 701 DF

Tirane, ATP, Volkswagen Transport AA 803 NO

Tirane, Automjet Volkswagen Caddy AB 484 DH

Tirane, Automjet Volkswagen Caddy AB 546 DH

Tirane, VOLKSWAGEN ''TR 6548 P''

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Mezez, Autostrada Tirane - Durres, km.3, zona kadastrale 2679, nr.pasurie 19/27/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 05.11.2007
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 15.09.2010
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 21.11.2012
Vendim i Ortakut te Vetem, Zvogelim Kapitali date 30.11.2014
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 19.05.2015
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 08.06.2016
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 15.07.2016
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 05.09.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 08.08.2018
Vendim i Ortakut te Vetem, Zvogelim Kapitali date 18.06.2019
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 24.11.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 272 487 393,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 246 531 594,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 238 640 593,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 132 548 004,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 109 960 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 90 435 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 77 334 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 901 977 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 424 777 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 396 245 877,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 050 749 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 626 484 896,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 083 343 229,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 102 507 184,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja