Skip to content

MC Networking Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-23 09:04:58
JSON

NIPT: K72223007O
Administrator: Endri Meksi
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakice dhe shumice te kompjuterave,aksesoreve te ndryshem kompjuterik , aksesore te ndryshem elektronike , aksesore te ndryshime te informatikes, sherbim interneti me shumice dhe pakice ,sherbim interneti me fiber optike , sherbim interneti me ADSL 2+ , sherbim interneti me Wireless , sherbim voip brenda dhe jashte shqiperise,sherbim voip me shumice dhe pakice , sherbim mirembajtje servera Linux, Unix dhe MS Windows,sherbim hosting,shdrbim dhenie servera me qera,sherbim ndertim website,sherbim mirmbajtje website,sherbim design website , sherbime te ndryshme grafike , sherbim programim website ne te gjitha gjuhet e programimit , sherbim rregjistrim domain perfshi edhe kombetaret (.al) , sherbim transmetimi video , sherbim transmetimi IPTV , sherbim streaming , sherbim servera per streaming, sherbim per reklama online , istalime te rrjeteve me fibra optike , mirembajtje te rrjeteve me fibra optike , sherbime mirmbajtje dhe konfigurime komplekse te routerave Cisco , Mikrotik , Vyatta , Juniper, programim programesh si dhe mirembajtjen e tyre ,sherbime te ndryshme informatike. Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash. Ndertim rruge, autostrada etj. Ndertim ujesjellesa, gazsjellesa, etj. Punime germimi ne toke etj. Ndertim impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirembajtje te tyre. Ndertim sinjalistike rrugore jo ndricuese. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Import -eksport te materialeve te ndertimit te te gjitha llojeve si materiale ndertimi, hidrosanitare, elektrike, elektronike, hidraulike, makineri industriale te te gjitha llojeve. Import-eksport materiale dhe pajisje te te gjitha llojeve. Monitorim i medialeve online, monitorim i shtypit te shkruar. Istalim dhe menaxhim i pajisjeve fiskale dhe sistemeve pos, ndertim software komunikimi per pajisje fiskale dhe sisteme pos, shitje dhe suportim i pajisjeve fiskale dhe sistemeve pos. Organizim eventesh, me modele apo me teknologji, per muzike, pikture, art, etj. Import dhe tregti e kiteve te testimit, maskave per fytyren dhe çdo product tjeter mjekesor. Ndertim i platformave OTT/IPTV, mirembajtje platforme OTT/IPTV, transmetim ne OTT/IPTV. Tregetimi i ambjenteve te perbashketa te punes si dhe faciliteteve te biznesit. Bar - Kafe.
Emërtime të tjera Tregtare: MCN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/09/2007
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 82 300 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: "Moligix", shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 06/06/2017 me NIPT L71807031Q me seli qendrore ne Tirane Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Pjeter Bogdani, Nr. 3 dhe administrator Dhurata Meksi. “MC Networking” shpk zotëron 99% të kapitalit të shoqërisë (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.06.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia bashkiake nr 5, rruga Pjeter Bogdani, godina nr 3

Adresa:
1.Tirane, Rruga "Hoxha Tahsim", P.288, Sh.3, kt.1, Ap.30, pasuria nr.7/4+3-30/2, ne Zonen Kadastrale 8140, Vol.17, faqe 246
2. Tirane, Farke, Rruga Lundër, Kodra e Derhemëve, Nr.2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.02.2022
Akti i themelimit te Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 08.01.2008
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 20.06.2011
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 30.06.2012
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 29.07.2013
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 26.06.2014
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 28.06.2015
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 12.12.2016
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 29.06.2018
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 05.01.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 23.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 8 580 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 12 966 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 311 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 76 349 378,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 708 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 902 704,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 910 578,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 087 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 731 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 982 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 789 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -61 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:320 753 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:496 115 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:628 332 227,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:419 589 326,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:327 403 953,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:174 594 944,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:64 067 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 68 467 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 49 617 048,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 47 549 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 37 815 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 6 083 011,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : L.Kanani / P. Nikolli