Skip to content

LAWOFFICE & INVESTIGATION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-24 14:39:11
JSON

NIPT: K81310029E
Administrator: Charles F MC Gonigal
Objekti i Veprimtarisë: Studio avokatie, Konsulence juridike. Organizim dhe kryerje te sherbime, te ndihmes juridike te shtetasve, organizatave apo Kompanive te ndryshme ne te gjithe sferat e administrates shteterore apo private, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me kerkesen e tyre kundrejt shperblimit te miratuar prej dy paleve dhe normave ligjore Kombetare dhe Nderkombetare. Konceptim informacioni ne fushen e drejtesise, kopjuterizime, sherbime dhe konceptime logjistike, Sidhe çdo veprimtari tjeter qe lejon legjistacioni Shqiptar dhe ne sherbim te Shoqerise. Investigime ne çdo lloj fushe. Si dhe çdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie ne perputhje me legjistacionin shqiptar
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/07/2007
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; USA
Kapitali Themeltar(Lekë): 8 000 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 24.10.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Ismail Qemali, Pallati "Fratari", ap. 8/A

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.01.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 24.01.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 22.12.2015
Kontrate Shitje Kuotash date 21.02.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -416 977,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -487 063,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 001 359,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -19 586,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 039 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 919 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 618 698,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -367 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 4 675 842,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 6 239 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 133 676,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -1 540 534,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 000 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 888 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 249 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 491 134,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 13 561 599,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 14 265 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 6 587 499,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 2 919 341,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.Baja