Skip to content

S-SYSTEMS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-05 13:29:30
JSON

NIPT: K81317008R
Administrator: Holta Orgocka
Objekti i Veprimtarisë: Këshillim në lidhje me teknologjinë e informacionit dhe paisjet kompjuterike, këshillim, projektim dhe instalim të programeve kompjuterike dhe bazava të të dhënave, këshillim, projektim dhe instalim të rrjeteve dhe sistemeve kompjuterike dhe mirëmbajtje dhe administrim të rrjeteve dhe sistemeve kompjuterike, programeve kompjuterike.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21/03/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. "Arch Investor", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 26/01/2009, me NIPT K91404015I, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019 dhe me administrator Niko Leka. Ortakët e shoqërisë janë Edmond Leka – 42.5%; Niko Leka – 42.5% dhe Varuzhan Piranjani - 15%. ( Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.07.2023)

II. "UNION GRUP", shoqeri aksionare e se drejtes shqiptare, themeluar me 25.05.2001, me NIPT K61527801R, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, nr.32, kati 3, 1019 dhe me administrator Edmond Leka dhe Niko Leka. Aksionerët e shoqërisë janë Edmond Leka - 35%; Niko Leka - 35%; Gjergji Misha - 10%; Eduard Shima - 10% dhe Varuzhan Piranjani - 10%. ( Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.04.2021 terhequr nga QKB date 05.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “S-SYSTEMS”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Edmond Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 38.7% te kapitalit, pasi zotëron 35% të kapitalit të shoqërisë “UNION GRUP” dhe 42.5% të kapitalit të shoqërisë “Arch Investor”, të cilat zotërojnë përkatësisht 51% dhe 49% të kapitalit të shoqërisë “S-SYSTEMS”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.01.2008.

Niko Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 38.7% te kapitalit, pasi zotëron 35% të kapitalit të shoqërisë “UNION GRUP” dhe 42.5% të kapitalit të shoqërisë “Arch Investor”, të cilat zotërojnë përkatësisht 51% dhe 49% të kapitalit të shoqërisë “S-SYSTEMS”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.01.2008.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Eneida Thomaj, Edmond Leka, Varuzhan Piranjani
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga “Ibrahim Rugova”, Ndërtesa 70, Hyrja 5, Apartamenti 24, Njësia Administrative Nr. 5, Kodi Postar 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate per transferimin e aksioneve 20.08.2009
Kontrate per shitblerjen e aksioneve 21.01.2010
Kontrate per shitjen e akisoneve 15.01.2013
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, 30.04.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 05.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 05.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese per PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese per PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 110 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 12 852 625,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 813 257,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -541 146,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -5 955 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 480 382,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 564 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 094 600,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 245 731,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 048 110,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -12 235 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 19 674 196,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:63 337 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:62 447 123,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:55 891 585,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:29 938 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:26 804 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:33 328 825,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:49 347 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 37 758 566,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 97 846 862,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 31 612 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 17 530 607,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 48 438 388,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli