Skip to content

NOVAMAT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-09 12:10:15
JSON

NIPT: K81615002O
Administrator: Mehmet Krasniqi
Objekti i Veprimtarisë: Investime ne energjetike, telekomunikacione, makineri, mallrat e ndryshem. Import eksport bateri industriale, radrizator baterish e produkte te tjera elektrike per industri e energjitike. Import -Eksport produkte dhe sherbime si dhe konsulenca dhe trajnime ne industrine e rende si energjitika, hidraulika dhe trajtimi i ujrave, miniera, hidrokarburet, hidrocentrale, termocentrale, teknologjia e prodhimit dhe tregtimin e energjise elektrike. Furnizimin dhe vendosjen e pajisjeve dhe instalimeve elektrike, tregtimin me shumice e pakice te pajisjeve elektrike ne pergjithesi, veprimtari te arkitektures dhe inxhinierise dhe konsulenca ne lidhje me to, ndertime civile, industriale etj. Pajisje, mallra, dhe makineri te ndryshme elektroshtepiake. Sherbime per mirembajtjen, riparimin dhe venien ne funksionim te makinerive dhe te pajisjeve ne fushen e energjitikes, mekanikes, telekomunikacionit dhe naftes, te importuara nga vende te ndryshme ne Shqiperi. Import-eksport i duhanit dhe i produkteve te duhanit. Import-Eksport i pijeve te ndryshme alkoolike dhe jo-alkoolike, i produkteve te ndryshme bujqesore dhe blegtorale, i veshmbathjeve dhe konfeksioneve, etj. Shoqeria gjithashtu mund te kryeje çdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji i zbatueshem. Dhenia me qera dhe funksionimi i pasurive te paluajtshme te veta ose te marra me qera. Ndertime per N/Stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise.
Emërtime të tjera Tregtare: NOVAMAT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/03/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 76 952 540,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Mercedes Benz me targa AA 983 JF, me Nr.Shasie WDB9701171K355253
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Samos Tower, Nr. 41, Ap. 9.2

Adresa:
1. Tirane, Astrit Losha, pallati Sahitaj, 5/E1/Privat
2. Shkoder, Vau Dejes, Hidrocentrali Vau i Dejes, Njesia Hec Vau Dejes

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 25.11.2017
Vendimi i ortakut te vetem per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 25.08.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2009
Pasqyrat financiare 2008
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 93 745 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 45 235 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 28 098 507,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 29 683 888,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 684 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 524 831,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 910 393,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 391 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 000 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 3 000 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 300 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 2 093 024,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -2 408 555,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:421 692 559,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:499 941 818,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:286 203 537,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:327 671 278,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:437 449 204,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:193 427 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 99 352 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 104 997 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 58 674 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 37 287 713,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 58 046 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 37 467 833,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja