Skip to content

TOK MEDIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-01 14:10:16
JSON

NIPT: K82430007K
Administrator: Genc Shkodra
Objekti i Veprimtarisë: Trasmetime radio televizive, analoge dhe digitale, si dhe cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie, si dhe cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie.
Emërtime të tjera Tregtare: TOK MEDIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/12/2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 10 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “INTER MEDIA GROUP”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 17/02/2016, me NUIS L61429018R, me seli qendrore ne Tirane Farke LUNDER Rruga e Rezevat e Shtetit, Lunder 1, Zona Kadastrale 2529, Pasuria Nr. 590/1/14, me administrator Theodhoro Çami. Ortaket e shoqerise jane Theodhoro Çami dhe Vasil Mero. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.10.2022, terhequr nga QKB date 01.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit “TOK MEDIA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper jane:

Theodhoro Çami, shtetas shqiptar, i datelindjes 1981, pronar perfitues prej 33% te kapitalit, pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise “INTER MEDIA GROUP”. Data e percaktimit si pronar perfitues 15.09.2022.

Vasil Mero, shtetas shqiptar, i datelindjes 1952, pronar perfitues prej 67% te kapitalit, pasi zoteron 67% te kapitalit te shoqerise “INTER MEDIA GROUP”. Data e percaktimit si pronar perfitues 15.09.2022.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Farke LUNDER Rruga Rezervat e Shtetit, Lunder 1, me nr.pasurie 590/1/14, zona kadastrale nr.2529, volumi 6, faqe 106

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 01.02.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje date 12.03.2009
Kontrate Shitje Kuotash date 29.07.2013
Kontrate per Shitje Kuotash date 25.01.2016
Kontrate Shitje Kuotash date 04.03.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 19.10.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 01.02.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -2 214 928,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -412 493,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 487 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -476 790,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 163 273,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 930 424,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 984 865,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 383 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -3 122 222,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -4 695 012,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 391 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -13 085 355,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 290 968,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:10 849 240,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:9 393 220,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:12 264 932,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:19 081 309,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:28 674 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:21 113 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 294 658,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 12 527 395,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 11 311 679,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 17 182 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 7 165 519,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli